สร้างงานศิลป์ คิด(ส์) รีไซเคิล

โครงการเพื่อเยาวชน

เนสท์เล่เพียวไลฟ์ สร้างงานศิลป์ คิด(ส์) รีไซเคิล เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่มาปลูกฝังให้เยาวชนไทย ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นจิ๋วหัวใจสีเขียว แสดงพลังสร้างสรรค์สุดบรรเจิด ด้วยการนำขวดพลาสติกของเนสท์เล่เพียวไลฟ์ที่ใช้แล้ว มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และล่าสุด...ได้ประกาศผลและมอบรางวัลแก่เยาวชนหัวใจสีเขียว เป็นถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนรางวัลการศึกษารวมกว่า 150,000 บาท โดยมีพิธีกรรายการเด็ก อาร์ม-พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และจัดเวิร์คช็อปอบรมเทคนิค การลงสีภาพวาดที่สุดพิเศษ

อาณัติ จุลินทร ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้กล่าวว่า "การดูแลสิ่งแวดล้อม คือ ความรับผิดชอบของทุกคน จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ทุกคนมีส่วนในการสร้างปริมาณขยะ เฉลี่ย 0.65 กิโลกรัม/คน/วัน หรือมากถึง 237.25 กิโลกรัมต่อปี และสูงถึง 15 ล้านตันต่อปี เมื่อคำนวณจากจำนวนประชากรทั้งหมด ดังนั้น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน เราทุกคนควรมีส่วนร่วมในการจัดการของเสีย และอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดจิตสำนึกเชิงอนุรักษ์ในวงกว้าง"

โดยกิจกรรมวาดภาพระบายสี หัวข้อ "เนสท์เล่เพียวไลฟ์ สร้างงานศิลป์ คิด(ส์) รีไซเคิล" มุ่งหวังให้เยาวชนไทย เกิดความตระหนักถึง ความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มจากสิ่งใกล้ตัว อาทิ การนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว กลับมาประยุกต์ใช้ประโยชน์อีกครั้ง รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกการบริหารความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และสื่อสารแนวคิดดังกล่าว ผ่านการวาดภาพระบายสีให้สวยงาม ในแบบที่ไม่จำกัดเทคนิค ซึ่งทางบริษัทเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจ

พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ พิธีกรรายการเด็ก และเจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะเด็ก หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า "ต้องขอบคุณคุณครูทุกท่าน ที่ช่วยจุดประกาย และช่วยผลักดันให้เด็กๆให้สร้างงานดีๆแบบนี้ ซึ่งผลงานทั้งหมด จะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเนสท์เล่ด้วย สำหรับความพิเศษของผลงานชนะเลิศ ในระดับประถมศึกษาตอนต้น คือ เห็นความพยายามของน้องๆในการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ด้วยการนำขวดพลาสติกที่ย่อยสลายยาก กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในขณะที่ผลงานชนะเลิศในระดับประถมศึกษาตอนปลายนั้น มีความโดดเด่นตรงการผสานจุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม เข้ากับขวดน้ำพลาสติก โดยสร้างสรรค์เป็นหุ่นกระบอก เป็นการละเล่นไทยๆที่จดจำมาจากโทรทัศน์ ที่ถือเป็นงานที่มีทั้งความละเอียด และมุมมองสร้างสรรค์ ที่เหนือความคาดหมาย"

สำหรับผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ เด็กหญิงจิดาภา ทองมาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคูเมือง จังหวัดนครราชสีมา และ เด็กชายธัชพล แก้วกำกง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว ได้รับถ้วยพระราชทานใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท

ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 2 ระดับนั้น ได้แก่ เด็กหญิงสิริรัช รัตนมณี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง และ เด็กหญิงศิริญากร นิลละออ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนโฆษิตสโมสร กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท

ขณะที่รองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ เด็กหญิงภักภิญญา ทานะเวช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร และ เด็กหญิงแพรทอง ฤกษ์ไพรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

เด็กหญิงจิดาภา ทองมาก เจ้าของผลงานภาพวาด "บ้านปะการังใต้ทะเล" เผยถึงแรงบันดาลใจในผลงานว่า "จากข่าวการนำรถถัง ที่ปลดประจำการแล้ว ไปประยุกต์เป็นปะการังเทียม เพื่อให้เป็นที่ของสัตว์น้ำ พอหนูได้เห็นในข่าว ก็เลยคิดว่า ถ้าเอาขวดน้ำดื่ม มาประกอบเป็นบ้านปะการังแล้ว จะช่วยให้ปลาอยู่ได้ปลอดภัยมากกว่าค่ะ กว่าจะได้ภาพนี้ ร่างไว้หลายแบบ แต่เลือกภาพนี้ เพราะสวย และลงตัวที่สุด แต่คุณครูก็ช่วยแนะนำ ในเรื่องการลงสี ว่าตรงไหนจะใช้สีเข้ม หรือสีอ่อน และตรงไหนต้องสว่าง หรือต้องมืด นอกจากนี้ที่บ้านของหนู ก็นำสิ่งของเหลือใช้ อย่างขวดน้ำพลาสติก มาทำเป็นถังขยะเล็กๆอีกด้วยค่ะ"

เด็กชายธัชพล แก้วกำกง เจ้าของผลงานภาพวาด "หุ่นเชิดสร้างสรรค์" กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพว่า "ผมเคยดูการแสดงหุ่นเชิด ในโทรทัศน์ครับ รู้สึกชอบ เลยวาดภาพนี้มา ใช้เวลาไม่นานประมาณ 2 วันครับ มีคุณครูช่วยให้คำแนะนำ ในเรื่องการวางภาพ ฉากด้านหลังจะเป็นอย่างไร และได้ใส่ความคิดของตัวเอง อย่างการลงสี...ที่ตั้งใจเน้นให้ตรงกลางเด่น เลยลงสีฉากหลังให้ดูมืด ก็ร่างไว้หลายแบบ แต่เลือกแบบนี้ เพราะดูสมดุลที่สุด และที่บ้านผม ก็ยังนำขวดน้ำดื่มพลาสติก มาทำเป็นที่ใส่ช้อนด้วยครับ"

ทั้งนี้จากผลงานที่น้องๆทั่วประเทศ ส่งมาเข้าร่วมการประกวดกว่า 4,000 ชิ้นนั้น แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของเยาวชนรุ่นใหม่ ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เพราะในก้าวย่างต่อไปของชีวิต น้องๆจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นกำลังสำคัญของชาติ ในการส่งต่อเเนวคิดเชิงอนุรักษ์นี้ ให้กับคนรุ่นต่อไป