ระบายสี...สร้างภาพ

ระบายสี...สร้างภาพ

ระบายสี...สร้างภาพ

ฉบับนี้ พี่มีของล้ำค่ามาให้น้องๆช่วยสร้างสรรค์ แต่งเติมความงามให้กับเพชร ตามจิตนาการของน้องๆ อย่างได้เด็มที่ 

ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนวาดภาพ และระบายสีส่งมานะคะ ได้รับเลือกลงพิมพ์ก็มีของที่ระลึกให้น้องๆด้วยค่ะ

(หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2557)

ผลงานระบายสี ฉบับที่ 933

 

ด.ญ.วนิดา ศิลป์นุสัญ

ด.ญ.นุสรา ปาชะโน

ด.ญ.พิชายา ประสมวงศ์

ด.ญ.จิราภา อิ่มเอิบ

ด.ญ.วลัญญา อ่อนนิ่มนิตย์

ด.ช.ณภัสชล ทาเพียเพ็ง

ด.ญ.สุภัสสรา พิทักษา

ด.ญ.นิลรัตน์ งามแสง

ด.ญ.ปาลิตา โตน้ำ

ด.ช.ภูมิรัตน์ ทิพจร