มุมหนังสือ

จ้าวอสุรินทร์ โดย กฤษณา อโศกสิน

นวนิยายที่ว่าด้วยอิทธิพลของราหู ที่มีต่อดวงชะตาของบุคคล ความเป็นไปของราหู มีทั้งให้คุณและโทษรุนแรง อันส่งผลกับชีวิตตัวละครสำคัญของเรื่อง ความโลดโผนของดวงชะตาเหล่านั้น เกี่ยวข้องกับดวงดาวและกิเลสมนุษย์ ซึ่งรวมกันเป็นมายาหนึ่ง บางครั้งเจ้าชะตามิอาจหลีกพ้นไปได้ (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 335 บาท)

ลายดอกหญ้า โดย กฤษณา อโศกสิน

ณ ฟาร์มโคนมแห่งหนึ่งในชนบท ในขณะที่การแข่งขันทางธุรกิจ ดำเนินไปอย่างดุเดือด ทว่าความรักกุ๊กกิ๊ก ของหนุ่มสาวคู่หนึ่ง กลับเบ่งบานขึ้น แต่ก็เป็นความขัดแย้ง ที่ลงตัวอย่างยิ่ง เพราะนี่คือผลงานการประพันธ์ของ กฤษณา อโศกสิน (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 350 บาท)

ตามรอยพระยุคลบาท...ครูแห่งแผ่นดิน โดย สุเมธ ตันติเวชกุล

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้ถวายงานใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้สอนในเรื่องของแผ่นดิน สอนให้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติ การใช้ชีวิตการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต้องการเผยแพร่ความรู้ จากการสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านหนังสือ "ตามรอยพระยุคลบาท...ครูแห่งแผ่นดิน" (ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำหน่ายราคา 120 บาท โทร.0-2255-4433)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2557 ได้ประมวลพระราชกรณียกิจส่วนหนึ่งของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการทรงงานที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะถิ่นทุรกันดาร ผู้ลำบากยากไร้ ให้พออยู่พอกินโดยทั่วหน้ากัน (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสำนักงาน กปร. โทร.0-2447-8500-6)

สร้างสมองไวใน 1,000 วัน ข้อมูลโดย ดร.ขวัญ หารทรงกิจพงษ์ อ.ดร.สุธารัตน์ หาญขจรสุข นพ.มานิตย์ แสนมณีชัย พญ.เกศินี โอวาสิทธิ์

คนคนหนึ่งมีความฉลาด เก่ง ก็ย่อมมาจากที่มีสมองดี ด้วยเหตุนี้คุณพ่อ คุณแม่ จึงปรารถนาให้ลูกมีสมองไว ฉลาด เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยสร้างสมองของลูกให้ไวเหนือคาดคิด ได้ใน 1,000 วัน จึงได้รวบรวมเนื้อหาวิชาการน่ารู้ตอบโจทย์คุณพ่อ คุณแม่ เพื่อสร้างสมองที่ดีให้ลูกน้อย (อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำหน่ายราคา 169 บาท)