Bangkok Fashion Avenue 2014

ข่าวแฟชั่น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน "Bangkok Fashion Avenue 2014" สร้างการตื่นตัวในอุตสาหกรรมแฟชั่น และกระตุ้นผู้บริโภค ให้ทราบถึงศักยภาพย่านการค้าแฟชั่นในกรุงเทพฯ โดยเชื่อมโยง "แฟชั่น คน และสถานที่" เข้าด้วยกัน ภายใต้ธีม "Everywhere is Fashion" ในย่านการค้าแฟชั่นทั้งห้า ได้แก่ จตุจักร บางลำพู ประตูน้ำ สุขุมวิท และสยามสแควร์ ในระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 นี้

โดยมีนิตยสารแฟชั่น ELLE MarieClaire และ ELLEMen ผู้นำการจัดแฟชั่นโชว์ พร้อมกิจกรรม Fashion Business Forum การสัมมนาให้ความรู้ ซึ่งในงานแถลงข่าว มีเหล่ากูรูด้านแฟชั่น และดีไซเนอร์แบรนด์ไทย อาทิ พลพัฒน์ อัศวะประภา แบรนด์ ASV และ ASAVA ขวัญข้าว เศวตวิมล แบรนด์ KWANKAO มิลิน ยุวจรัสกุล แบรนด์ MILIN และ ภูภวิศ กฤตพลนารา แบรนด์ ISSUE มาร่วมงาน ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยที่มาของกิจกรรมว่า "จากสภาวะเศรษฐกิจโลกได้ชะลอตัวในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความตื่นตัวให้วงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยร่วมงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการรายย่อย จัดกิจกรรมที่ตอกย้ำให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางแฟชั่น ปัจจุบันอยู่ในอันดับ 29 ของโลก และในเอเชีย เป็นลำดับ 5 รองจากโตเกียว เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง และสิงคโปร์ ตามลำดับ

...จึงอยากเร่งพัฒนา ก้าวสู่อันดับต้นๆของเอเชีย ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น 3 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ และสร้างกระแสความนิยมให้กับผู้บริโภค ทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยว ให้ทราบว่าเมืองไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งแฟชั่นและสินค้าแบรนด์ไทย ที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ พร้อมตั้งเป้าประเทศไทย ให้เป็น Fashion Shopping Paradise"

สิริมน ณ นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัทโพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด ผู้ดำเนินโครงการเปิดเผยรูปแบบกิจกรรมว่า "งานในครั้ง มีคอนเซ็ปต์ว่า Everywhere is Fashion เพราะแฟชั่นอยู่รอบตัวเรา ทุกที่เป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของแฟชั่น จึงนำแฟชั่นเข้าไปหาทุกคนตามสถานที่ต่างๆที่เราจะจัดแฟชั่นโชว์ ซึ่งแต่ละย่านก็มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกัน จึงสร้างเป็นคอนเซ็ปต์แฟชั่นโชว์ของแต่ละแห่ง พร้อมทั้งยังสร้างความสุข ด้วยการนำแฟชั่น เชื่อมโยงกับดนตรีเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้โชว์นั้นมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงเท่านี้ วงดนตรีที่เล่นนั้นจะเป็นวงที่มีเอกลักษณ์ ตรงกับคอนเซ็ปต์ในแต่ละย่าน"

โดยย่านแรก จตุจักร เป็นสถานที่ที่เรียกว่า เป็นเวิลด์คลาสช็อปปิ้ง ทุกสไตล์แฟชั่นเสื้อผ้า จตุจักรมีหมด การนำเสนอในย่านนี้ คือ สไตล์ อิเล็คทริค ที่สื่อถึงความหลากหลาย สิ่งที่ผู้ชมจะได้เห็นในความเป็นวาไรตี้ แต่มีความเป็นแฟชั่นแฝงอยู่

แห่งที่ 2 บางลำพู เป็นสถานที่ที่มีเรื่องราว ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย คอนเซ็ปต์ของโชว์ จึงเป็น คัลเจอร์ แอนด์ ไวลด์ เสื้อผ้าที่นำมาโชว์นั้น ยังความสวยงามทันสมัย แต่จะแฝงความดิบที่ได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมของชนเผ่า

แห่งที่ 3 ประตูน้ำ จะเห็นว่าคนที่มาช็อปปิ้งที่ย่านนี้ จะมีความสนุกในแฟชั่น สีสัน ความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของเทรนด์แฟชั่นจะมีที่นี่ คอนเซ็ปต์จึงเป็น แฟชั่น ฟอร์ ฟัน จึงเน้นการโชว์ด้วยความสนุกสนาน ทั้งด้านแฟชั่นโชว์ เสื้อผ้า และเพลง

แห่งที่ 4 สุขุมวิท เป็นย่านที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนเมือง จึงเป็นการโชว์สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ ที่เปิดร้านค้าออนไลน์ หรือเป็นกลุ่มที่ไม่มีหน้าร้าน ซึ่งมีคอนเซ็ปต์ว่า ดัสค์ ทิล ดอว์น โดยเสื้อผ้าในโชว์ จะนำเสนอในลุคเท่ สมาร์ท

และแห่งสุดท้าย สยาม ที่รู้กันว่าแฟชั่นของสยาม เป็นเรื่องของการล้ำหน้า การก้าวนำไปพร้อมๆกับแฟชั่น มีดีไซเนอร์หน้าใหม่ เกิดจากสยามมากมาย คอนเซ็ปต์เป็น แฟชั่น ฟอร์เวิร์ด ซึ่งความพิเศษของโชว์นี้ เป็นแฟชั่นโชว์จากดีไซเนอร์ไทย

โดยเป็น 10 ดีไซเนอร์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ ร่วมกับดีไซเนอร์ใหม่อีก 10 ดีไซเนอร์ จะออกแบบเสื้อผ้ามาเดินร่วมกัน ซึ่งดีไซเนอร์ที่ร่วมออกแบบเสื้อผ้าในแต่ละย่านการค้านั้น จะเลือกจากดีไซเนอร์ที่เป็นผู้ประกอบการในย่านนั้นๆ ยกเว้นในย่านสุขุมวิท ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้ จะสนับสนุนให้เกิดการตื่นตัวระหว่างผู้ประกอบการร้านค้าที่ทำธุรกิจด้านแฟชั่น ในขณะที่ประชาชนทั่วไป ก็ได้เกิดความรู้สึกสนุกสนานไปกับแฟชั่นด้วย

นอกจากนั้นมีการจัดสัมมนาให้ความรูผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรักแฟชั่น ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถซื้อบัตร และลงทะเบียนเข้าร่วมงานตลอดทั้งวัน โดยการอบรมครั้งนี้ ครอบคลุมเรื่องของแฟชั่น การลงทุน และการเงิน รวมถึงการสร้างแบรนด์จากความร่วมมือโดย สมาคมดีไซเนอร์กรุงเทพฯ

ปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งวงการแฟชั่นไทย ที่จะมาปลุกกระแสแฟชั่น กับแฟชั่นโชว์ทั้ง 5 รูปแบบ ใน 5 ย่านการค้าแฟชั่นในกรุงเทพฯ เพื่อก้าวไปสู่ศูนย์กลางเมืองแฟชั่น ที่จะทำให้ทั่วโลกมาจับตาเมืองไทย เพราะเชื่อว่า แฟชั่นมีอยู่ทุกหนแห่ง