รอยวารี โดย กนกวลี พจนปกรณ์

มุมหนังสือ

นวนิยายเรื่องแรก ในชุด วงร้าวในเงาน้ำ ซึ่งออมบุญ เป็นผู้เล่าเรื่องราวความรักสามเส้า ระหว่างเธอ สามี คือ ตุลย์ และมือที่สาม คือ ดาห์ลิยา ในมุมมองของเมียหลวง ผู้ถูกกระทำให้ได้รับความชอกช้ำระกำใจมิรู้วาย (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 160 บาท)

แหวนพระจันทร์ โดย อุรุดา โควินท์

นวนิยายเรื่องที่สอง ในชุด วงร้าวในเงาน้ำ ซึ่งมีดาห์ลิยา เป็นผู้เล่าเรื่องราวความรัก อันผิดศีลธรรม ระหว่างหล่อนกับตุลย์ สามีของออมบุญ ในมุมมองของหล่อน ผู้เข้ามาแทรกกลางระหว่างสามีภรรยาคู่หนึ่ง ซึ่งกำลังมีความสุขในครอบครัว (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 180 บาท)

เพลงใบไม้ โดย แขคำ ปัณณะศักดิ์

นวนิยายเรื่องที่สาม ในชุด วงร้าวในเงาน้ำ เรื่องนี้ รอนจะมาเป็นผู้เล่าเรื่องราวของ ตุลย์ กับความรักอันไม่ลงตัวของชายหนุ่มผู้เห็นแก่ตัวคนนี้ กับออมบุญ ภรรยาผู้แสนดี และดาห์ลิยา หญิงสาวเจ้าเสน่ห์ ผู้มัดใจชายหนุ่มทั่วไป ให้หลงใหลมานักต่อนักแล้ว (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 185 บาท)

หยาดน้ำค้างพันปี โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง

เรื่องราวที่เขียนด้วยชีวิต กลั่นจากประสบการณ์ชีวิต ที่ต้องคดีเครื่องราช ยาวนานกว่า 22 ปี นวนิยายเรื่องนี้ จะทำให้ได้สัมผัสถึงพลังของธรรมะที่หล่อเลี้ยงจิตใจ ในยามที่ทดท้อ และว่ายวนอยู่ในทะเลแห่งชีวิตอย่างหนักเหนื่อย ต้องเผชิญปัญหาชีวิตมากมายอย่างไม่มีทางออก เรียนรู้ และยอมรับให้อยู่ในความทุกข์ ได้อย่างสงบ และมีสติ (สำนักพิมพ์คมบาง ราคา 290 บาท)

พิสมัยในเขียน โดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

การเขียนถือเป็นงานศิลปะ ไม่อาจสัมผัสด้วยโสตประสาท แต่ต้องสัมผัสด้วยใจ และจิตวิญญาณ แน่นอนศิลปะทุกชนิด ต้องอาศัยความชำนาญ ต้องอาศัยไหวพริบ ต้องอาศัยเวลาบ่มเพาะ และฝึกฝนจากประสบการณ์ "พิสมัยในเขียน" ทว่าเป็นความรู้ด้านการเขียน สอดแทรกความรู้เชิงวิชาการ วิธีคิด วิธีเขียน และเคล็ดลับมากมาย ตั้งแต่เริ่มต้นจนเข้าสู่เส้นทางนักเขียน ถูกเรียบเรียงเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมส่งแรงบันดาลใจ และปลุกจิตวิญญาณให้กับผู้ที่รักในงานเขียน (สำนักพิมพ์ เฌ.เดียมอง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดจำหน่าย 250 บาท โทร.0-2255-4433)