ตอนที่ 56 หัสไชยตีด่านเมืองลังกา

นางเสาวคนธ์ได้ข่าวเรื่องเมืองการเวกจากการที่สุดสาครให้คนไปสืบมา นางจึงปรึกษาสุดสาครว่าจะทำอย่างไร สุดสาครแนะนำว่าให้ยกทัพไปรบโดยเกณฑ์ทหารเมืองวาหุโลมไปช่วย จากนั้นนางเสาวคนธ์จึงทำหนังสือถึงวาโหมเพื่อขอความช่วยเหลือ

"เกณฑ์โยธาวาหุโลมเข้าสมทบ

ยกไปรบลังกาเถิดมารศรี

ได้แก้แค้นแทนที่มาเผาธานี

นางเห็นดีได้คิดแขงจิตต์ใจ"

เมื่อวาโหมได้รับหนังสือจากนางเสาวคนธ์ก็สั่งอำมาตย์ให้เตรียมไพร่พลและกองทัพให้พร้อมสำหรับไปช่วยพระอัคนีรบเมืองลังกา

"ฝ่ายวาโหมโสมนัสตรัสประภาษ

สั่งอำมาตย์มูลนายทั้งซ้ายขวา

พระอัคนีนี้เราคิดเหมือนบิดา

จะอาสาซื่อตรงต่อทรงธรรม์

จงเร่งรัดจัดพหลพลทหาร

ที่รอนราญเรี่ยวแรงเข้มแขงขัน

สักห้าหมื่นยืนยงคงกระพัน

ทัพหน้านั้นน้องเราเจ้าโอรส"

ส่วนทางหัสไชยนั้นอาสาเจ้าเมืองการเวกออกรบกับลังกาหลังจากได้ข่าวว่านางสร้อยสุวรรณและจันทร์สุดาถูกพาตัวไปกับนางสุวรรณมาลีด้วย

ท้าวสุริโยทัยอนุญาตให้หัสไชยไปแต่ก็เตือนว่าอย่าประมาท ควรรอทัพจากเมืองผลึกและเมืองรมจักรไปสมทบก่อนค่อยเข้าตีเมืองลังกาและหากมีเหตุการณ์ไม่ดีก็ให้คนถือหนังสือมาบอกจะได้ช่วยกัน

หัสไชยน้อมรับคำแนะนำจากท้าวสุริโยทัย จากนั้นจึงเร่งจัดทัพเรือห้าร้อยลำโดยมีทหารลำละร้อยคน

"โอรสฟังบังคมบรมนาถ

พร้อมอำมาตย์มูลนายทั้งซ้ายขวา

ต่างรีบรัดจัดพหลพลโยธา

เป็นเรือห้าร้อยถ้วนกระบวรทัพ

คนประจำลำละร้อยลอยสล้าง

มีขุนนางนายหมวดตรวจกำกับ

ปีกซ้ายขวาหน้าหลังแลคั่งคับ

เรือสำหรั่บรองทรงใส่ธงทอง"

ระหว่างเดินทางหัสไชยรู้สึกคิดถึงและสงสารนางสร้อยสุวรรณและจันทร์สุดาที่ต้องไปจากบ้านเมือง พร้อมทั้งตั้งใจจะไปช่วยให้ได้ หากช่วยนางทั้งสองไม่สำเร็จตนเองคงไม่กลับออกจากเมืองลังกาแน่นอน

"พี่อุส่าห์มาตามข้ามสมุทร

ยังไม่สุดสายทะเลระเหระหน

พอถึงฝั่งลังกาจะพาพล

ขึ้นรบจนได้น้องสองสุดา

แม้มิได้ไม่กลับกองทัพแล้ว

ไม่ละแก้วไนยเนตรของเชษฐา

ถึงยงยุทธ์สุดคิดสิ้นฤทธา

เกาะลังกานั้นเหมือนกับเรือนตาย"

กองทัพของหัสไชยเข้าเขตเมืองลังกาได้ก็เป็นฝ่ายยิงโจมตีก่อน ทั้งสองฝ่ายปะทะกันจนกระทั่งฝ่ายการเวกสามารถจับเรือฝ่ายลังกาได้ถึงสองร้อยยี่สิบลำ

"กองลังกาฝรั่งหนุนหลังรบ

เรือกระทบทิ่มแทงด้วยแขงขัน

พวกการเวกเอกกะระโถมฉะฟัน

ปีนกำปั่นรบรุกไล่คลุกคลี

ฝรั่งตายนายไพร่ที่ไม่ม้วย

บ้างเจ็บป่วยบอบช้ำโจนน้ำหนี

พวกกองทัพจับได้เรือไพรี

สองร้อยยี่สิบลำพอค่ำพลบ"

หัสไชยจะไปช่วยนางสุวรรณมาลี สร้อยสุวรรณและจันทร์สุดาได้หรือไม่ แล้วทางเมืองลังกานั้นมังคลาจะกลับตัวแล้วรู้ความจริงได้เมื่อไหร่ อย่าลืมติดตามอ่านได้ในฉบับหน้านะคะ

โปรดอ่านต่อฉบับหน้า