ปก-แฟชั่น

ปก-แฟชั่น

นางแบบ Janelee Marcus Chaparro (Miss Grand International 2013)

แบบเสื้อ เมอเรียด แกรนด์ มอนด์

1094/17-19 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900

โทร.08-1614-0167 08-3798-6923

Email: myriaddress@gmail.com

www.facebook.com/myriad.wedding

www.myriaddress.com

ออกแบบ อยุทธการ จันทโชติ

คุณากร ศิริปาน

แต่งหน้า-แต่งผม ศิวกุล จันทโชติ

สถานที่ ห้องเสื้อเมอเรียด แกรนด์ มอนด์

ประสานงาน-ถ่ายภาพ ปกรณ์พันธ์ อโศกพรชัย โทร.08-5569-2659