"เล่งฮกยี่" ...วัดมังกรแห่งวาสนา

ศรัทธาสัญจร
ช่างภาพ: 

หลักฮวงจุ้ยจีนโบราณกล่าวว่า ตำแหน่งหัวมังกรในประเทศไทยนั้นอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่ กรุงเทพฯ และหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งฮัวยี่ จันทบุรี แล้วท้องมังกรล่ะ หลายคนอาจสงสัยว่าอยู่ตรงไหน ตามมาค่ะ เราสองคนจะพาไปชมส่วนที่เป็นท้องมังกร จุดที่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯเพียงไม่ถึงร้อยกิโลเมตร

เมื่อมาถึง วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา (วัดจีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ขยายมาจากวัดเล่งเน่ยยี่ ในกรุงเทพฯ) เราก็มาถึงตำแหน่งท้องมังกรแล้วละค่ะ ชาวไทยเชื้อสายจีนโบราณถือว่าทั้งสามตำแหน่งของมังกรพาดผ่านดินแดนของความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ เยาวราช กรุงเทพมหานคร เป็นดินแดนแห่งการค้าขาย เมืองแปดริ้วดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร และจันทบุรี เมืองแห่งอัญมณีอันล้ำค่า

วัดเล่งฮกยี่ มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในคณาจารย์จีนวังส์สมาธิวัตร (สกเห็ง) ปฐมบูรพาจารย์แห่งนิกายมหายานในประเทศไทย ปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้สร้างวัดเล่งฮกยี่ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อพระองค์เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี เพื่อเปิดเส้นทางรถไฟสายตะวันออก กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทราใน พ.ศ.2450 พระองค์เสด็จประพาสตลาดบ้านใหม่ ทรงเยี่ยมวัดเล่งฮกยี่ และพระราชทานเงินจำนวน 1 ชั่ง หรือ 80 บาท เพื่อบำรุงวัดพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อ "วัดจีนประชาสโมสร" อันมีความหมายว่า วัดแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของคนจีน โดยแผ่นป้ายชื่อพระราชทานได้รับการเก็บรักษาอย่างดีภายในวัด ส่วนชื่อภาษาจีนของวัด คำว่า "ฮก แปลว่า วาสนา โชคลาภ ความมั่งมีศรีสุข เล้ง หรือ เล่ง หมายถึง มังกร จึงมีผู้เรียกวัดนี้ว่า มังกรวาสนา หรือ มังกรแห่งโชค"

สิ่งที่น่าสนใจมากมายภายในวัด เช่น ท้าวจตุโลกบาลที่ประตูทางเข้า องค์ใหญ่ 4 องค์ ทำจากกระดาษหรือที่เรียกว่า "เปเปอร์มาเช่ " แล้วปิดทอง ทำให้มีน้ำหนักเบา พระประธาน 3 องค์ คือ พระอมิตพุทธเจ้า พระศรีศากยมุนี พระไภษัชคุรุพุทธเจ้า และ 18 อรหันต์ทำด้วยกระดาษ นำมาจากเมืองจีน รูปหล่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่เซ่งเอี้ย) องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ด้านขวาของพระประธาน ผู้ที่มากราบไหว้นิยมขอโชคลาภ จะได้รับพลังส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหาร เจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนเอง ตามความเชื่อที่ว่าวัดแห่งนี้เป็นดั่งส่วนท้องของมังกร

นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าอีกหลายองค์ตามคติจีน เช่น พระกวนอิมโพธิสัตว์พันหัตถ์พันเนตร แสดงถึงอำนาจในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ และเล็งเห็นทั่วโลกธาตุ ระฆังใบใหญ่น้ำหนักกว่า 1 ตัน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามใบในโลกที่รอบระฆังมีอักษรมหาปรัชญาปารมิตาสูตร ถือกันว่าผู้ใดได้ตีระฆัง ก็เหมือนกับการสวดมนต์ ซึ่งได้บุญกุศล วิหารบูรพาจารย์ มีพระพุทธรูปโบราณสวยงาม มีห้อง "พระสำเร็จ" บรรจุสังขารอดีตท่านเจ้าอาวาส ซึ่งมรณภาพในท่านั่งวิปัสสนากรรมฐาน วิหารเจ้าแม่กวนอิม วิหารหลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ ตกแต่งสวยงาม ด้านนอกเป็นสระนทีสวรรค์ และองค์เจดีย์ขนาดใหญ่เก็บพระไตรปิฎก?มาถึงเมืองท้องมังกร อย่าลืมมาขอพรกอบเก็บทรัพย์สินเงินทอง แล้วกลับไปขยันทำมาหากินกันนะคะ