สุนทรียศิลป์แห่งไหม...The Legacy of Silk

ลีลาแคทวอล์ค

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมหม่อนไหม และกลุ่มรักชาติ จัดงาน "มหกรรมผ้าไหม ร่วมเทิดไท้ราชินี" ครั้งที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์ "สุนทรียศิลป์แห่งไหม...The Legacy of Silk" จำนวน 4 ชุด คือ The Art of Traditional Thai Silk การแสดงผ้าโบราณ The Wisdom of Thai Silk การแสดงผ้าภูมิปัญญาที่ร่วมสมัย The Modern Art of Thai Silk การแสดงผ้าไหมไลฟ์สไตล์ และ The Wonder of Color การแสดงผ้าตรานกยูง จากเอกอัครราชทูต และภริยาทูต