การฝีมือ

การฝีมือ

การฝีมือ

ที่คาดผม 2 แบบ

อุปกรณ์

1. ด้ายซัมเมอร์เบอร์ 16 ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม

2. ไม้นิตเบอร์ 8 ขนาดหัว 4 มิลลิเมตร

3. เข็มถักโครเชท์เบอร์ 2

4. ยางยืดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว

5. กระดุมดอกกุหลาบ 1 เม็ด

ขนาดสำเร็จ

แบบที่ 1

กว้าง 10 เซนติเมตร

ยาว 50 เซนติเมตร

แบบที่ 2

กว้าง 8 เซนติเมตร

ยาว 50 เซนติเมตร

วิธีทำ

แบบที่ 1 ใช้ด้าย 4 เส้น

ขึ้นต้น 21 ห่วง ถักตามผังลาย

แบบที่ 2 ใช้ด้าย 2 เส้น ถัก 2 ชิ้น

ขึ้นต้น 19 ห่วง ถักตามผังลาย

ดอกไม้ ใช้ด้าย 2 เส้น

วิธีประกอบ

1. แบบที่ 1 เย็บติดกันพับครึ่ง 3 นิ้ว

2. ถักดอกไม้ติดกระดุม กลางดอกไม้เย็บติดกับที่คาดผม ถักริมด้านข้าง

3. แบบที่ 2 นำผืนถักคล้องเป็นวงกลม เก็บห่วงด้ายปลาย เย็บติดกัน

4. ใส่ยางยืด ถักริมด้านข้าง

 

ที่คาดผมแบบที่ 1 ใช้ไหม 4 เส้น พับทบกันเย็บติดกัน ด้านหลังพับครึ่งเย็บติดกันยาว 3 นิ้ว ใช้ไหม 2 เส้น ลายด้านข้าง ขึ้นต้น 21 ห่วง แถวที่ 29-113 1 5 10 15 20 21 1 5 10 15 20 25 28 114 115 120 125 128 เย็บติดกับปลายอีกข้าง 1.05 นิ้ว 1.05 นิ้ว

ที่คาดผมแบบที่ 2 เก็บห่วง 14 ห่วง ถัก 2 ชิ้นพับทบกัน นำมาคล้องกันเป็นโซ่ เก็บห่วง 14 ห่วง ถักปลายทั้งสองข้าง เย็บติดกันตรงกลางใส่ยางยืด กว้าง 1 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว ถักลายด้านข้าง ใช้ไหม 2 เส้น ลายด้านข้าง ขึ้นต้น 19 ห่วง แถวที่ 23-82 1 5 10 15 19 1 5 10 15 20 22 83 85 90 95 100 102 1 5 10 14 1 5 6 13 15 18 ปลาย 2 ข้าง 18 แถว นำ 2 ชิ้นพับครึ่งคล้องติดกัน ปลาย 2 ข้าง 18 แถว เย็บติดกันตรงกลาง ใส่ยางถักด้านข้างติดกัน

 

ผ้าปูโต๊ะกลมมาลีกลางจันทร์

อุปกรณ์

1. ด้ายถักซัมเมอร์เบอร์ 16 ขนาดบรรจุกลุ่มละ 100 กรัม จำนวน 1 กลุ่ม

2. เข็มถักโครเชท์เบอร์ 6

3. ผ้าฝ้ายลายดอกไม้ตามต้องการจำนวน 1 เมตร และผ้าซับด้านหลังสีเดียวกัน

ขนาดสำเร็จ

ดูจากรูป

ขนาดถัก

พ1ค 10 หลัก = 1 นิ้ว

พ1ค 4 แถว = 1 นิ้ว

วิธีทำ

1. ตัดผ้าฝ้ายลายดอกไม้และผ้าซับด้านหลังเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 21 นิ้ว (เผื่อเย็บโดยรอบ 0.5 นิ้ว) อย่างละ 1 ชิ้น

2. เย็บประกบ เว้นช่องกลับตะเข็บ เอาด้านนอกออกมา เย็บปิดช่องที่เว้นไว้ เดินคิ้วโดยรอบ

3. เริ่มถักแถวที่ 1 (ใช้เข็มเย็บผ้าตัวใหญ่แทงผ้าให้เป็นรูก่อนถัก) จำนวน 125 ช่อง

4. ถักแถวที่ 2-17 ตามผังลาย

5. ซัก-รีดทางด้านหลังให้ได้ขนาดตามกำหนด

 

ผ้าปูโต๊ะกลมมาลีกลางจันทร์ สัญลักษณ์ที่ใช้ โซ่ ลห คธ พ1ค ผ้าลายดอกไม้ 6 นิ้ว 21 นิ้ว ถัก คธ ลงบนริมผ้าห่างกันช่องละ 0.6 นิ้ว (125 ช่อง)

 

เสื้อสีฟ้าสดใส

อุปกรณ์

1. ด้ายซัมเมอร์เบอร์ 16 ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม 2 กลุ่ม

2. ไม้นิต เบอร์ 11 ขนาดหัว 3 มิลลิเมตร

3. กระดุมขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร 5 เม็ด

ขนาดสำเร็จ

รอบอก 90 เซนติเมตร

ตัวยาว 57 เซนติเมตร

วิธีถัก ใช้ด้าย 2 เส้น

ชิ้นหน้า ถัก 2 ชิ้น

ขึ้นต้น 69 ห่วง ถักตามผังลาย

ชิ้นหลัง ถัก 1 ชิ้น

ขึ้นต้น 133 ห่วง ถักตามผังลาย

แขนเสื้อ ถัก 2 ชิ้น

ขึ้นต้น 69 ห่วง ถักตามผังลาย

วิธีประกอบ

1. เย็บเสื้อชิ้นหน้า-หลัง เป็นตัวเสื้อ

2. เย็บแขนติดกับตัวเสื้อ

3. เก็บห่วงสาบเสื้อ-คอหน้า คอหลัง

4. เย็บกระดุมกับตัวเสื้อ

 

สัญลักษณ์ที่ใช้

k นิต หมายถึง การแทงลง (แถวที่ถักนิต)

P เพิร์ล หมายถึง การแทงขึ้น (แถวที่ถักเพิร์ล)

oy หมายถึง การเพิ่มห่วงแบบมีช่องโปร่ง

k2tog หมายถึง การถัก k รวบพร้อมกัน 2 ห่วง

sl1k1Psso หมายถึง การเลื่อนห่วงจากไม้ซ้ายใส่ในไม้ขวา 1 ห่วง ถัก k ห่วงต่อไป ใช้ไม้ซ้ายช้อนห่วงที่เลื่อนไว้ข้ามห่วงที่ถัก k ไว้

sl2k1Psso หมายถึง การเลื่อนห่วงจากไม้ซ้ายใส่ในไม้ขวา 2 ห่วง ถัก k ห่วงต่อไป ใช้ไม้ซ้ายช้อนห่วงที่เลื่อนไว้ข้ามห่วงที่ถัก k ไว้

ปห หมายถึง การปลดห่วง

k be ine หมายถึงการถักเพิ่มห่วง 1 ห่วง ในห่วงเดิมด้านซ้าย (ใช้เฉพาะเสื้อ)

ใช้ทั้งเสื้อ และที่คาดผม

 

1 5 8 สาบคอหน้า-หลัง คอหลังเก็บห่วง 37 ห่วง คอหน้าเก็บห่วง 62 ห่วง สาบด้านหน้าเก็บห่วง 104 ห่วง สาบเสื้อด้านรังดุม สาบเสื้อเก็บห่วง 104 ห่วง (2ข้าง ซ้าย-ขวา) ลดเหลือ 23 ห่วง ครึ่งของผังแขนเสื้อ แขนเสื้อขึ้นต้น 69 ห่วง 69 35 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 125 130 135 140 เสื้อชิ้นหน้า คอหน้าเก็บห่วง 62 ห่วง 92 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 182 สาบเสื้อหน้าเก็บห่วง 104 ห่วง เสื้อชิ้นหน้า ขึ้นต้น 69 ห่วง1 5 10 15 20 25 30 34 40 45 50 55 60 65 69 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 91 คอหลังเก็บห่วง 37 ห่วง คอหลังลด 33 ห่วง ครึ่งของตัวเสื้อ แถวที่ 20-116 ครึ่งของตัวเสื้อ เสื้อชิ้นหลังขึ้นต้น 133 ห่วง ลดและเพิ่มดูผังด้านข้าง เสื้อชิ้นหน้า 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 1 5 10 15 19 117 119 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 182