การฝีมือ

การฝีมือ

การฝีมือ

​หมอนอิงพาฝัน

อุปกรณ์

1. ด้ายถักซัมเมอร์เบอร์ 16 ขนาดบรรจุกลุ่มละ 100 กรัม สีเหลืองอ่อนจำนวน 1 กลุ่ม

2. ไหมพรมเส้นเล็กกลุ่มใหญ่สีเขียวขี้ม้า และสีเหลืองอ่อนสีละ 1 กลุ่ม

3. เข็มถักโครเชท์เบอร์ 2 และเบอร์ 6

4. ผ้าฝ้ายหรือผ้าโทเรสีเขียวขี้ม้าและสีเหลืองอ่อนสีละ 1 เมตร

5. ซิปความยาว 20 นิ้ว สีเขียวขี้ม้า และสีเหลืองอ่อน

6. ใยโพลีเอสเตอร์ 2 กิโลกรัม

7. ลูกไม้ผ้าขนาดกว้าง 2.5 นิ้ว จำนวน 8 เมตร

ขนาดสำเร็จรูป

ดูจากรูป

วิธีทำ

แบบที่ 1

หมอนด้านหน้า

ใช้ด้ายซัมเมอร์เบอร์ 16 สีเหลืองอ่อน เข็มถักโครเชท์เบอร์ 6

แถวที่ 1-33

ทำตามผังลาย ซัก-รีดให้ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 21 นิ้ว

วิธีประกอบ

1. ตัดผ้าสีเขียวขี้ม้าตามขนาดและจำนวนที่กำหนด

2. เย็บรูดลูกไม้ผ้าสีขาวความยาว 4 เมตร ให้พอดีกับรอบหมอน

3. เย็บประกอบเป็นหมอนพร้อมระบายลูกไม้โดยรอบ

4. เย็บหมอนถักติดด้านหน้า

5. ทำไส้หมอนขนาดเท่ากันใส่ใยโพลีเอสเตอร์ด้านใน

แบบที่ 2

หมอนด้านหน้า

ใช้ไหมพรมเส้นเล็กสีเขียวขี้ม้า และสีเหลืองอ่อน เข็มถักโครเชท์เบอร์ 2 ถักสลับสีกันดังต่อไปนี้

แถวที่ 1-3 สีเหลืองอ่อน

แถวที่ 4-6 สีเขียวขี้ม้า

ดอกที่ 1

แถวที่ 1-6

ทำตามผังลาย

ดอกที่ 2-9

ทำเหมือนดอกที่ 1 พร้อมต่อเป็นผืนตามผังลาย

วิธีประกอบ

1. ตัดผ้าสีเหลืองอ่อนตามขนาดและจำนวนที่กำหนด

2.-4. ทำเช่นเดียวกับแบบที่ 1

 

หมอนอิงพาฝัน เย็บส่วนนี้ติดกับขอบหมอนด้านหน้า แบบที่ 1 28 29 30 31 32 33 แบบที่ 2 สัญลักษณ์ที่ใช้ โซ่ ลห คธ พ1ค แบบตัดผ้าแบบที่ 1 ด้านหน้า 21 นิ้ว ด้านหลัง เย็บต่อกันด้วยซิป 21 นิ้ว ผืนถัก ลูกไม้ผ้าสีขาวกว้าง 2.5 นิ้ว เย็บผืนถักติดด้านหน้า แบบตัดผ้าแบบที่ 2 20.5 นิ้ว ด้านหน้า 20.5 นิ้ว 20.5 นิ้ว 5.5 นิ้ว เย็บต่อกันด้วยซิป ด้านหลัง 15 นิ้ว ลูกไม้ผ้าสีขาวกว้าง 2.5 นิ้ว เย็บดอกติดด้านหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

ผ้าคลุมไหล่หลายสี

อุปกรณ์

1. ไหมพรมเส้นเล็กกลุ่มใหญ่สีเหลือบ-สีพื้นตามต้องการ สีละ 2 กลุ่ม

2. เข็มถักโครเชท์เบอร์ 2

ขนาดสำเร็จ

กว้าง 15 นิ้ว

ยาว 70 นิ้ว

ขนาดถัก

พ1ค 6 หลัก = 1 นิ้ว

พ1ค 2 แถว = 1 นิ้ว

วิธีทำ

ถักดอกทั้งสิ้นจำนวน 12 ดอก โดยที่ถักสลับสีกัน ดังต่อไปนี้

แถวที่ 1-3 สีเหลือบ

แถวที่ 4-6 สีพื้น

ดอกที่ 1

ขึ้นต้น ซ8 ลห เป็นวงกลม

แถวที่ 1-6

ทำตามผังลาย

ดอกที่ 2-12

ทำเหมือนดอกที่ 1 พร้อมต่อเป็นผืนตามผังลาย

ลายด้านบน

ใช้ไหมพรมสีเหลือบ

แถวที่ 1-41

ทำตามผังลาย อีกด้านทำเช่นเดียวกัน

ลายริม

ใช้ไหมพรมสีพื้น ทำโดยรอบผืนตามผังลาย ซัก-รีดให้ได้ขนาดตามกำหนด

 

ผังลายผ้าคลุมไหล่หลายสี แถวที่ 6-38 ทำตามผังลาย 39 40 41 1 2 3 4 5 ลายริมทำรอบผืน อีกด้านทำเช่นเดียวกัน

 

ผ้าปูโต๊ะดาวล้อมเดือน

อุปกรณ์

1. ด้ายถักซัมเมอร์เบอร์ 16 ขนาดบรรจุกลุ่มละ 100 กรัม สีตามต้องการ จำนวน 3กลุ่ม

2. เข็มถักโครเชท์เบอร์ 6

3. ผ้าฝ้ายลายดอกไม้สีตามต้องการขนาดหน้ากว้าง 45 นิ้ว จำนวน 1 เมตร

ขนาดสำเร็จ

ดูจากรูป

ขนาดถัก

พ1ค 10 หลัก = 1 นิ้ว

พ1ค 4 แถว = 1 นิ้ว

วิธีทำ

ตัดผ้าให้ได้ขนาดตามกำหนด เจาะกลางผืนเป็นวงกลมแซ็กหรือโพ้งริม โดยรอบ (ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รองกันผ้าย่นหรือยืด)

ดอกโดยรอบผืน

ดอกที่ 1

แถวที่ 1-6

ทำตามผังลาย

ดอกที่ 2-44

ทำเหมือนดอกที่ 1 พร้อมต่อกันตามผังลาย

ลายเก็บโดยรอบ

ทำตามผังลาย จากนั้นถักติดกับผ้าตามผังลาย (ใช้เข็มเย็บผ้าตัวใหญ่แทงให้ผ้าเป็นรูก่อนถัก)

ดอกกลางผืนผ้า

ถัก 19 ดอก เหมือนดอกโดยรอบผืน ต่อกันตามผังลายจากนั้นจึงนำไปเย็บติดโดยรอบผ้าที่เจาะไว้ ซักให้กระดาษที่รองไว้หลุดไป รีดให้เรียบ

 

ถักติดกับดอกโดยรอบผืนผ้า ลายเก็บโดยรอบ ถัก คธ ลงบนผ้าห่างกันช่องละ 0.6 นิ้ว ผ้าลายดอกไม้ 7 ช่อง = 1 ช่องลาย ถักด้านละ 70 ช่อง ผังการต่อดอกรอบผืนผ้า แซ็กหรือโพ้งริมโดยรอบ ตัดเจาะผ้าออก 22 นิ้ว ผ้าลายดอกไม้ ดอกกว้าง 6 นิ้ว สัญลักษณ์ที่ใช้ โซ่ ลห คธ พ1ค พ2ค พ5ค 1 2 3 4 5 67 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ผังลายผ้าปูโต๊ะดาวล้อมเดือน เย็บติดกลางผืนผ้า ลายริม แถวที่ 3 แถวที่ 2 แถวที่ 1 แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 แถวที่ 4 แถวที่ 5 ผังการต่อดอกกลางผืนผ้า

 

ชุดมุกดามณี

อุปกรณ์

1. ด้ายถักซัมเมอร์เบอร์ 16 ขนาดบรรจุกลุ่มละ 100 กรัม สีตามต้องการ จำนวน 4 กลุ่ม

2. เข็มถักโครเชท์เบอร์ 2

ขนาดสำเร็จ

ตัวยาว 49 นิ้ว

รอบอก 40 นิ้ว

ขนาดถัก

พ1ค 7 หลัก = 1 นิ้ว

พ1ค 2 แถว = 1 นิ้ว

วิธีทำ

ถักดอกทั้งสิ้นจำนวน 104 ดอก

ดอกที่ 1

ขึ้นต้น ซ6 ลห เป็นวงกลม

แถวที่ 1-3

ทำตามผังลาย

ดอกที่ 2-104

ทำเหมือนดอกที่ 1 พร้อมต่อเป็นชุดตามผังลาย

ลายริมรอบคอหน้า-หลัง

แถวที่ 1-4

ทำตามผังลาย

แขนเสื้อ

ถักโดยรอบวงแขนหน้า-หลัง ทั้ง 2 ด้าน ตามตำแหน่ง

แถวที่ 1-30

ทำตามผังลาย

ชายกระโปรง

แถวที่ 1-23

ทำตามผังลาย ซัก-รีดให้ได้ขนาดตามกำหนด

 

ผังการต่อดอกด้านหน้า พับไหล่หน้าถักติดไหล่หลัง คอหน้า ข้างตัวหลัง ผังการต่อดอกด้านหลัง คอหลัง พับไหล่หลังถักติดไหล่หน้า ข้างตัวหน้า แขนเสื้อ แถวที่ 27-28 ถักโซ่คั่นกลาง 5 แถวที่ 3-26 ถักโซ่คั่นกลาง 3 แถวที่ 1 ถักเหมือนชายกระโปรงตามตำแหน่งวงแขน ชายกระโปรง ดอกแถวที่ 1 แถวที่ 16-21 ถักโซ่คั่นกลาง แถวที่ 9-13 ถักโซ่คั่นกลาง แถวที่ 3-6 ถักโซ่คั่นกลาง 1 2 3 4 5 7 8 14 15 22 23 ผังลายชุดมุกดามณี กึ่งกลางคอหน้า กึ่งกลางคอหน้า ถักต่อใต้วงแขน ถักต่อกับด้านหลัง วงแขนหน้า ถักต่อกัน วงแขนหลัง ตำแหน่งถักแขนเสื้อ โซ่ ลห คธ พ1ค พ2ค พ3ค