การฝีมือ

ว่านเฒ่า

อุปกรณ์

1. ผ้าใยบัวสีขาว สีเขียวเข้ม เขียวอ่อน

2. ลวดสีขาวเบอร์ 26 เขียวเบอร์ 24

3. เทปพันก้านสีเขียว สีน้ำมันสีม่วงเข้ม เกสรสีเหลือง

4. ด้าย กรรไกร คีมตัดลวด

5. ท่อขนาด 2 3 4 ซม. เข็มร้อยมาลัย1 อัน

6. แจกัน เศษโฟม หญ้ามอส กาวลาเท็กซ์

วิธีทำกลีบดอก

กลีบ A - ใช้ลวดสีขาวพันเข็มร้อยมาลัยห่างๆ ดึงยืดออก ขึ้นโครงกับท่อ ขนาด2 ซ.ม. บิดปลายลวดรวมกันรูดออกจากท่อ ดึงให้เป็นรูปกลีบดอก หุ้มผ้าสีขาวสองชั้น ทำ 2 กลีบ ขีดสีม่วงตามแบบ

กลีบ B - ทำแบบเดียวกัน ไม่ต้องพันเข็มร้อยมาลัย ไม่ต้องระบาย ทำ 2 กลีบ

กลีบ C - ทำแบบเดียวกัน ใช้ท่อขนาด 2.5 ซม. ทำ 1 กลีบ

กลีบเลี้ยง - ทำแบบเดียวกับกลีบ B ดึงกลีบยาวใช้ผ้าสีเขียวอ่อนหุ้ม 2 กลีบ

วิธีประกอบดอก - นำกลีบ A มัดเข้าด้วยกัน มัดเกสรตรงกลางระหว่างกลีบ

-นำกลีบ C ประกบแล้วมัดด้ายตามด้วย กลีบ B มัดซ้ายและขวา กางกลีบออก (ดูตามแบบ) ใส่กลีบเลี้ยงสีเขียวซ้ายและขวามัดด้ายต่อก้านต้นขนาดเล็ก

 

ใบ - นำลวดขึ้นท่อขนาด 2, 3,4 ซม. (ได้ใบ 3 ขนาด) หุ้มผ้าใยบัวสีเขียวสองชั้น มัดด้ายพันเทปพันก้านสีเขียว ควรทำไว้จำนวนมาก

ประกอบแจกัน - นำก้อนโฟมอัดแจกัน โรยกาวฯปิดด้วยหญ้ามอส ปักดอกว่านเฒ่าลงกลางแจกัน เสียบใบรอบโคนต้น ประดับดอกหญ้าแห้ง

เลียนแบบ

อุปกรณ์

1. ผ้าใยบัวสีฟ้า สีฟ้าผสมดิ้น สีเขียว

2. ลวดสีฟ้าเบอร์ 26 สีเขียวเบอร์ 24

3. ก้านต้นขนาดเล็ก เทปพันก้านสีเขียว เกสร โฟม เกสรละเอียด

4. ด้าย กรรไกร คีมตัดลวด

5. ท่อทรงกลม ขนาด 3, 2 ซม. 4 ซม. ทำใบ

6. แจกัน โฟม กาวลาเท็กซ์ หญ้ามอส

กลีบดอก - นำลวดสีฟ้าขึ้นโครงกับท่อขนาด 3, 2 ซม. บิดปลายลวดรวมกัน รูดออกจากท่อ ดึงให้เป็นรูปกลีบดอก หุ้มผ้าใยบัวสีฟ้ามัดด้าย หุ้มทับด้วยผ้าสีฟ้าผสมดิ้น ตัดด้ายและเศษผ้าที่ไม่ต้องการออกให้เรียบร้อย ทำ 7 กลีบ (ได้ดอก 2 ขนาด)

เกสร - นำเกสรโฟมเสียบกับก้านต้น หุ้มผ้าใบบัวสีส้ม หุ้มทับด้วยผ้าใยบัวผสมดิ้นสีส้ม ยำเกสรละเอียดมัดเข้ารอบเกลี่ยให้กระจาย

ใบ - ใช้ท่อขนาด 4 ซม. ดึงให้เป็นรูปใบยาว ตามกลางใบ หุ้มผ้าสีเขียวสองชั้น

ประกอบดอก - นำกลีบที่ 1 มัดเข้ารอบเกสร ตามด้วยกลีบที่ 2-7 มัดด้าย พันเทปสีเขียวสุดปลายก้านต้น

วิธีประกอบลงแจกัน - อัดเศษโฟมลงในแจกันเกือบเต็ม ตัดแผ่นโฟมปิดทับ โรยกาวปิดด้วยหญ้ามอส ปักดอกลงให้ดอกใหญ่อยู่ด้านหน้า ไล่ระดับขึ้นไป จัดช่องไฟให้เหมาะสม