พระอภัยมณี

นิทานจากวรรณคดี

​ตอนที่ 55 มังคลาจับนางสุวรรณมาลีและท้าวทศวงศ์ (จบ)

นางสุวรรณมาลีตกลงใจจะไปกับหัสกันโดยดีเพราะเกรงจะเกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่น นางไปกับลูกทั้งสองคือสร้อยสุวรรณและจันทรสุดา ส่วนนางมณฑาผู้เป็นมารดานั้นนางขอให้อยู่ดูแลเมืองต่อไป

"พระแม่อยู่ดูอาณาประชาราษฎร์

หมู่อำมาตย์ข้าเฝ้าได้เข้าหา

พลางนอบนบซบสอื้นกลืนน้ำตา

พระมารดาดังจะดิ้นสิ้นชีวัน"

เมื่อพานางสุวรรณมาลีไปได้วายุพัฒน์และหัสกันจึงรีบเดินทางกลับไปเข้าเฝ้ามังคลา

"วายุพัฒน์หัสกันก็ลั่นฆ้อง

เรียกพวกพ้องพลนิกายทั้งซ้ายขวา

โยธาทัพจับเหล่าชาวพารา

ทั้งเสนานายไพร่ไล่ลงเรือ"

ทางด้านมังคลาเมื่อได้รับข่าวดีก็สรรเสริญผู้มีศักดิ์เป็นหลานทั้งสองพร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงฉลอง รวมถึงให้รางวัลแก่ทุกคนด้วย

"พระทรงฟังสรรเสริญเจริญสวัสดิ์

ตบพระหัตถ์สรวลสันต์ด้วยหรรษา

ให้จัดแจงแต่งโต๊ะตั้งสุรา

เลี้ยงโยธาทั้งขุนนางให้รางวัล"

ส่วนเมืองรมจักรนั้นมังคลาให้วลายุดาเดินทางไปจับท้าวทศวงศ์เป็นตัวประกัน วลายุดาเดินทางล่องเรืออยู่เดือนครึ่งจึงถึงรมจักร เมื่อมาถึงก็สั่งให้เหล่าทหารทั้งหลายแต่งกายปลอมเป็นแขกชวา และหากมีใครถามก็ให้บอกว่าเป็นคนของท้าวอุเทน

"ได้เดือนครึ่งจึงเข้าอ่าวรมจักร

หยุดผ่อนพักพลนิกายกองซ้ายขวา

ให้ปลอมแปลงแต่งเป็นเหล่าชาวชวา

ใครถามว่าข้าเฝ้าท้าวอุเทน"

เมื่อขึ้นฝั่งมาได้พวกของวลายุดาเข้าตีเมืองรมจักรจนไม่มีใครกล้าสู้

"พอกองทัพขับพลขึ้นบนฝั่ง

เข้าในวังโห่ลั่นเสียงหวั่นไหว

พวกข้าเฝ้าเจ้าพระยาเสนาใน

ไม่มีใครรบสู้ทั้งบูรี"

จากนั้นวลายุดาขอให้ท้าวทศวงศ์ไปเฝ้าท้าวอุเทนกับตนพร้อมทั้งพระญาติอีกมากมาย ท้าวทศวงศ์หวาดกลัวว่าจะเป็นอันตรายจึงยอมไปด้วยโดยดี

"แล้วเชิญองค์ทรงศักดิ์กับอัคราช

ประยูรญาติวงศ์ท้าวสาวสนม

ลงกำปั่นลั่นฆ้องกลองระดม

ชาวเมืองรมจักรตื่นเสียงครื้นครึก"

ศรีสุวรรณนั้นมีลูกชายที่เกิดกับนางศรีสุดาผู้เป็นพี่เลี้ยงของนางเกษราคนหนึ่งชื่อว่าพระกฤษณา พระกฤษณามีวังอยู่นอกเมืองรมจักร โดยมีลูกชายของพราหมณ์โมรา สานน วิเชียรเป็นคนสนิท เมื่อเกิดเหตุในเมืองรมจักรนั้นพระกฤษณามองเห็นเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันมืดมิด พอรุ่งเช้าพระกฤษณาจึงเข้าไปดูในเมืองและเมื่อรู้เรื่องจึงรีบออกเดินทางตามทัพวลายุดาไป

"ทั้งศรีสุดานารีมีโอรส

กับทรงยศศรีสุวรรณผิวพรรณเหลือง

ชื่อองค์พระกฤษณาเดชาเรือง

อยู่นอกเมืองมีวังลำพังเธอ"

พระกฤษณาตามไปเจอกับวลายุดาแต่ก็ไม่สามารถช่วยท้าวทศวงศ์กลับมาได้ สุดท้ายวลายุดาก็สามารถกลับไปเข้าเฝ้ามังคลาโดยมีท้าวทศวงศ์ไปด้วยสำเร็จ

"กราบทูลความตามเรื่องรบเมืองได้

องค์ท้าวไทมาทั้งพระมเหษี

พระกฤษณาข้าเฝ้าชาวบุรี

มาตามตีแตกยับถอยกลับไป

พระตรัสชมว่าสมเป็นอุปราช

เฉลียวฉลาดเหลือดีจะมีไหน

จึงปลดเปลื้องเครื่องกษัตริย์อันตรัสไตร

ประทานให้องค์พระวลานุชา"

ในที่สุดมังคลาก็สามารถจับทั้งนางสุวรรณมาลีและท้าวทศวงศ์มาได้ แล้วใครจะเป็นคนมาช่วยทั้งสองออกไป พระอภัยมณีจะรู้เรื่องหรือไม่ อย่าลืมติดตามได้ในฉบับหน้านะคะ

โปรดอ่านต่อฉบับหน้า