ระบายสี...สร้างภาพ

ระบายสี...สร้างภาพ

ใกล้วันสอบกันอีกแล้วนะคะ เด็กๆต้องระวังสุขภาพกันให้ดี

ฝนที่ตกมากในช่วงนี้ จะทำให้เป็นหวัดกันได้ง่าย ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรง จึงอยากให้ช่วยกันดูแลตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะคะ

วาดภาพสวยๆแล้วส่งมาที่ "หญิงไทย" วงเล็บมุมซองว่า "ระบายสี...สร้างภาพ" เจอะกันฉบับหน้าค่ะ

​(หมดเขต 15 ตุลาคม 2557)

ผลงานภาพระบายสีที่ได้รับรางวัลของฉบับที่ 930

ด.ญ.ฑิตยา วงษ์วรรณา

โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์) ชั้น ป.2

ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

 

ด.ช.อนุรักษ์ ถาวงษ์กลาง

โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์) ชั้น ป.3

ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

 

ด.ญ.นลินี ธัญญเจริญ

โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์) ชั้น ป.5

ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

 

ด.ญ.ณิชาภัทร พิทักษา

โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์) ชั้น ป.5

ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

 

ด.ช.ณัฐชนนท์ ด้วงปั้น

โรงเรียนบ้านโคกตูม ชั้น ป.4/1

ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15210

 

ด.ช.พรเทพ รอดภัย

โรงเรียนบ้านโคกตูม ชั้น ป.5/2

ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15210

 

 

ด.ญ.จิราภา อิ่มเอิบ

โรงเรียนบ้านโคกตูม ชั้น ป.6/2

ตำบลโคมตูม อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15210

 

ด.ญ.ญาณิศา พรหมราช

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ชั้น ป.5/1

27 หมู่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง92140

 

ด.ช.ศิวกร คล้ายเกล้า

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ชั้น ป.1/3

76 หมู่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง92140

 

ด.ญ.นิศารัตน์ คล้ายเกล้า

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ชั้น ป.4/1

76หมู่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง92140