เยาวชนร่วมคัดเลือกนักแสดงโขน

เยาวชนสร้างสรรค์

​การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด "ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ" มีการคัดเลือกนักแสดง 5 ตัวละคร คือ พระ (โขน) มีผู้สมัคร 84 คน พระ (ละคร) มีผู้สมัคร 199 คน นาง มีผู้สมัคร 256 คน ยักษ์ มีผู้สมัคร 126 คน และลิง มีผู้สมัคร 130 คน

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงโขน ชุด "ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ" กล่าวถึงการคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ว่า "เยาวชนไทยให้ความสนใจ หรือมีการตื่นตัว ต่อการแสดง 'โขน' มากขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นพระราชประสงค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งหวังไว้ว่า ต้องการกระตุ้นให้ประชาชนนึกถึงวัฒนธรรมของชาติ และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมอันสวยงามนี้ต่อไป จากจำนวนผู้สมัครที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีคนสนใจเข้าร่วมสมัครจำนวน 795 คน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้สมัครในปีก่อนๆ ซึ่งนับได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดี

...การตัดสินของคณะกรรมการ ก็ถือว่ายากยิ่งขึ้น เนื่องจากเยาวชนที่มาคัดเลือก มีความสามารถมากขึ้น แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยการตัดสินที่บริสุทธิ์ยุติธรรม การคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ของโขน แม้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ยังได้ประโยชน์อย่างมากเช่นกัน เพราะว่าคณะกรรมการที่เป็นถึงปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์และโขน จะอธิบายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าคัดเลือกถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข ทำให้ผู้สมัครร่วมคัดเลือกได้นำข้อติชมเหล่านั้น ไปแก้ไขและพัฒนาตัวเองในคราวต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่วิเศษมากๆ"

การคัดเลือกนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่ ได้รับความสนใจ จากนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ณ ห้องเทเวศร์ อาคารหอประชุม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ทิพารินทร์ เลิศฤทธิ์วิมานแมน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ชนะเลิศการคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ตัวละครพระ กล่าวถึงความรู้สึกว่า "ในการมาเข้าร่วมคัดเลือกครั้งนี้ จะรู้สึกกดดันกับตัวเองมากๆ ที่เราได้มาเล่นต่อหน้าคณะกรรมการ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น จึงทำให้บางครั้งในการรำ มีความรู้สึกตื่นเต้นมากพอสมควร แต่คิดว่าสิ่งที่ทำให้ท่านคณะกรรมการพึงพอใจ ก็คือความมั่นใจเต็มร้อยว่า การร่ายรำทุกท่วงท่านั้น ถูกต้องตามแบบมาตรฐาน และประเพณีของตัวละคร สำหรับความรู้สึกของการเป็นผู้ชนะเลิศ ในการคัดเลือกครั้งนี้ ก็รู้สึกภูมิใจอย่างมาก ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ได้ทำตามความฝันเลยค่ะ"

เกิดศิริ นาคกร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ชนะเลิศการคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ตัวละครนาง เผยถึงความรู้สึกว่า "สำหรับการคัดเลือกในปีนี้ มีความยากกว่าทุกครั้ง ที่เคยได้มาเข้าร่วมคัดเลือกค่ะ เพราะว่ามีการรำแม่บทด้วย ซึ่งแม่บทธรรมดา ก็มีเวลายาวเกือบสิบนาที แต่การคัดเลือกครั้งนี้ ไม่เหมือนที่เราได้ฝึกซ้อมมาเลย ทำให้ต้องใช้ไหวพริบมากพอสมควร ซึ่งที่หนูได้รับการคัดเลือกในตัวละครนางครั้งนี้ เพราะว่าเราสามารถตีโจทย์ของตัวละครได้แม่นยำ ทั้งหมดนี้เราต้องมีความมั่นใจ มีสติ และมีความอ่อนช้อยในการรำ ก็เลยคิดว่าเปิดจุดที่ทำให้เข้าตากรรมการ ส่วนใครที่กำลังฝึกซ้อม เพื่อมาเข้าร่วมคัดเลือกในปีหน้า ก็ขอให้ฝึกซ้อมมากๆ โดยเฉพาะเพลงมาตรฐาน เช่น แม่บทเล็ก และแม่บทใหญ่ค่ะ"

ภูกิจ พาสุนันท์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ชนะเลิศการคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ตัวละครพระโขน พูดถึงความรู้สึกว่า "ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ และอาจารย์ทุกๆท่าน ที่ได้ให้ผมได้รับการคัดเลือกเข้าไปร่วมเป็นนักแสดงโขน ซึ่งในการคัดเลือกครั้งนี้ ถือว่ายากมากๆ เพราะมีโจทย์และบทละครให้เราต้องตีความออกมา เป็นท่ารำที่สอดคล้องกับโจทย์ และตัวละครให้ได้ สิ่งสำคัญของการเป็นนักแสดงโขน ก็คือ ต้องหมั่นฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลา โดยเคล็ดลับของการเป็นแสดงเป็นตัวละครพระโขน สำหรับผมเองนั้น จะต้องมีความเข้มแข็ง เฉกเช่นพระลักษมณ์ ซึ่งเป็นผู้นำกองทัพที่เข้มแข็ง บนความอ่อนช้อยครับ"

ชาตรี ทองแฉล้ม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ชนะเลิศการคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ตัวละครลิง กล่าวถึงความรู้สึกว่า "สำหรับการเตรียมตัวของผม ในการมาคัดเลือกครั้งนี้ ผมก็ฝึกซ้อมตามที่ได้ร่ำเรียนมา พร้อมมีการปรึกษาครูผู้ใหญ่ทุกคนว่าจะทำอย่างไรถึงจะรำได้ถูกต้อง ซึ่งถือว่าสำคัญอย่างมาก ส่วนเคล็ดลับของการเป็นตัวลิงนั้น จะต้องเข็มแข็ง น่ารัก อ่อนหวาน และสนุกสนานครับ หากมีรุ่นน้องที่สนใจมาคัดเลือก ผมก็อยากแนะนำว่า สุขภาพร่างกายต้องแข็งแรง หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ แบ่งเวลาให้ถูกต้อง ทั้งการเรียน ทั้งการฝึกซ้อม และรู้จักนำความรู้จากครูผู้ใหญ่หรือรุ่นพี่ มาปรับใช้กับตัวเอง"

และ วงษ์สมัตถ์ เล้าประเสริฐ จากวิทยาลัยนาฏศิลป ผู้ชนะเลิศการคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ตัวละครยักษ์ เผยถึงความรู้สึกว่า "การคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ครั้งนี้ ได้ใช้บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 แต่ปกติเวลาเล่นโขน เราจะใช้บทพระราชนิพนธ์ ของรัชกาลที่ 2 ซึ่งมีความคุ้นเคยกันมากกว่า จึงทำให้การคัดเลือกครั้งนี้ เป็นงานหินมากๆ เพราะเราจะไม่คุ้นเคยกันนัก สำหรับการเตรียมตัวของผม ก็จะฝึกซ้อมหน้ากระจกทุกวัน รวมเข้ากับประสบการณ์และไหวพริบต่างๆ ทำให้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ไปได้ เพราะตัวละครยักษ์นั้น ต้องมีความแข็งแรง ต้องยกขาหนีบน่องได้ดี วงต้องได้ และมีความสูงที่พอดี สำหรับใครสนใจ อยากมาคัดเลือกในครั้งหน้า ก็ต้องเริ่มเตรียมตัวฝึกซ้อม อาจจะฝึกหน้ากระจกด้วยก็ได้ เพราะจะเห็นจุดบกพร่องของท่ารำ และปรับปรุงแก้ไขให้ได้ดี ที่สำคัญต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยครับ"

สำหรับการคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ชุด "ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ" ในครั้งนี้ ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวละครทั้งห้า ได้แก่ พระ (โขน) พระ (ละคร) นาง ยักษ์ และลิง ซึ่งแบ่งเป็นตัวละครละ 5 คน ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไป จะทำการเตรียมตัวและฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมแสดงโขน ในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยซื้อบัตรเข้าชม ตั้งแต่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 420 620 820 1,020 และ 1,520 บาท รอบนักเรียน-นักศึกษา บัตรราคา 120 บาท (หยุดการแสดงทุกวันจันทร์) หรือสอบถามรายละเอียด โทร.0-2262-3456 หรือ www.khonperformance.com