ตะกร้าแสนหวาน 4 แบบ

การฝีมือ

ตะกร้าแสนหวาน 4 แบบ

อุปกรณ์

1. ผ้าใยบัวสีส้ม สีเขียวเข้ม

2. ลวดสีส้มเบอร์ 24 สีเขียวเบอร์ 24 และ 22

3. มุกสีทอง ดอกพลาสติกประดับ

4. เทปพันก้านสีเขียว ตูมสำลี

5. ท่อขนาด 3 และ 4 ซม. ทำดอก ขนาด 5 และ 6 ซม. ทำใบ

6. ด้าย กรรไกร คีมตัดลวด

7. ตะกร้าหวาย

 

แบบที่ 1 สีส้ม

วิธีทำกลีบดอก

A - ใช้ลวดสีส้มขึ้นโครงกับท่อขนาด 4 ซม. ดึงให้เป็นรูปกลีบดอกตามแบบ ใช้คีมหยักปลายกลีบ ดามกลาง หุ้มผ้าใยบัวสีส้มสองชั้น ทำ 2 กลีบ ต่อหนึ่งดอก

B - ใช้ลวดสีส้มขึ้นโครงกับท่อ ขนาด 3 ซม. ดึงเป็นรูปกลีบตามแบบ ทำ 3 กลีบต่อหนึ่งดอก

ประกอบดอก

ใช้ลวดร้อยเม็ดมุก แล้วบิดปลายลวดรวมกัน วางทาบกับกลีบ A มัดด้าย ตามด้วยกลีบ ที่ 2

ตามด้วยกลีบ B จำนวน 3 กลีบ มัดด้ายให้แน่น พันเทปพันก้านสุดปลายลวด

ตูม

นำผ้าใยบัวสีส้มมัดหุ้มตูมสำลี 3-4 ชั้น เพื่อให้สีเข้มขึ้น

ใบ

นำลวดเบอร์ 22 ขึ้นโครงกับท่อขนาด 5 หรือ 6 ซม. หยักรอบขอบใบ ดามกลาง หุ้มผ้าใยบัวสีเขียว 2 ชั้น มัดด้ายให้แน่น พันเทปจากโคนใบสุดปลายลวดที่เหลือ

ทำ 6 ดอก นำแต่ละดอกมัดพร้อมดอกตูม ดอกประดับสีขาวมัดรวมกัน พันเทปพันก้านสีเขียวเฉพาะตรงรอยมัดด้าย

หาตำแหน่งติดช่อดอก วางตามตำแหน่ง มัดตรึงด้วยลวดสีเขียว แซมใบตามช่องโหว่ จัดตกแต่งใบ และดอกให้พลิ้ว รูดเส้นก้านดอกทุกเส้นโค้งกระจาย เป็นอิสระ

เสียบใบทั้งสี่ตามช่องโหว่ ดูให้เหมาะสมสวยงาม

 

แบบที่ 2 สีฟ้า

อุปกรณ์

1. ผ้าใยบัวสีฟ้าเข้ม ฟ้าอ่อน เขียวอ่อน

2. ลวดสีฟ้า และสีเขียวเบอร์ 24

3. เกสรสีขาว กากเพชร โบ

4. ตูมสำลี - เทปพันก้านสีเขียว

5. ท่อขนาด 3 4 ซม. ทำดอก ขนาด 4 5 ซม. ทำใบ

6. ตะกร้า

 

วิธีทำ

กลีบ A - นำลวดสีฟ้าขึ้นโครงกับท่อขนาด 4 ซม. ใช้คีมปากแหลม หยักขอบกลีบ (ตามแบบ) ดามกลาง หุ้มผ้าสีฟ้าสองชั้น ทำ 5 กลีบต่อหนึ่งดอก

กลีบ B - ใช้ท่อขนาด 3 ซม. หุ้มสีฟ้าอ่อน ทำ 5 กลีบ

ตูม - นำตูมสำลีหุ้มผ้าใยบัว 3 ชั้น มัดด้าย พันเทปพันก้านสีเขียวสุดปลายลวด

ใบ - นำลวดสีเขียวขึ้นโครงกับท่อขนาด 4 และ 5 ซม. ได้ใบสองขนาด หยักขอบใบหุ้มผ้าสีเขียวอ่อนสองชั้น

 

ประกอบดอก

นำเกสรวางทาบกับกลีบดอก A มัดด้ายตามด้วยกลีบที่ 2-5

นำกลีบ B มัดเข้า สับหว่างกับกลีบ A มัดด้ายให้แน่น พันเทปพันก้านสีเขียวลงมาประมาณ 2.5 ซม. ตัดก้านทิ้ง

นำทั้งสองดอกมัดรวมกัน พร้อมใบที่ทำเตรียมไว้ จัดตกแต่งทั้งดอก และใบให้อ่อนช้อยสวยงาม

หาตำแหน่งติด โดยใช้ลวดมัดเข้ากับตะกร้า ประดับโบสีฟ้า

ใช้พู่กันจุ่มกาวลาเท็กซ์บางๆ ป้ายตามปลายกลีบดอก โรยกากเพชร

* ดอกไม้ประดับนี้ สามารถนำไปเป็นที่ติดเสื้อสตรีได้สวยงามอีกเช่นกัน

 

แบบที่ 3 สีชมพู

อุปกรณ์

1. ผ้าใยบัวมัดย้อมสีชมพู เขียว

2. ลวดสีชมพู สีเขียวเบอร์ 24 ขนาดเส้นยาว

3. เกสรสีเหลือง ตูมสำลี เทปพันก้านสีเขียว

4. ท่อขนาด 2 3 4 ซม.

5. ตะกร้า โบสำเร็จ นกประดับ

วิธีทำ

กลีบ A - นำลวดสีชมพูกับไม้เสียบลูกชิ้น ดึงยืดออกเล็กน้อย ขึ้นท่อขนาด 3 ซม. ดามกลาง หุ้มผ้าใยบัวสีชมพูสองชั้น ทำ 1 กลีบต่อหนึ่งดอก

กลีบ B - ทำแบบเดียวกัน แต่ไม่ต้องดามกลาง ทำ 2 กลีบ ต่อหนึ่งดอก

กลีบ C - ใช้ท่อขนาด 3 ซม. ทำแบบเดียวกัน ทำ 3 กลีบต่อหนึ่งดอก

กลีบเลี้ยง - ใช้ท่อขนาด 2 ซม. ดึงให้เป็นรูปกลีบหุ้มผ้าใยบัวสีเขียว ทำ 3 กลีบต่อหนึ่งดอก

ตูมสำลี - หุ้มผ้าใยบัวสีชมพู 3 - 4 รอบ ใส่กลีบเลี้ยง 3 ใบ

ใบ - ใช้มือโค้งลวด บิดปลายลวด หยักขอบใบตามแบบ ดามกลาง หุ้มผ้าใยบัวสองชั้น

ประกอบดอก - นำเส้นเกสร 2 เส้นพับครึ่ง วางทาบกับกลีบ A มัดด้ายให้แน่น ตามด้วยกลีบ B 2 กลีบ มัดเข้าด้านซ้าย และขวา

มัดกลีบ C ทั้ง 3 กลีบ ใส่กลีบเลี้ยง

ประกอบช่อดอก

นำแต่ละดอกพร้อมตูม มัดรวมกัน ใส่ใบพองาม พันเทปพันก้านจากโคนดอกลงสุดปลายลวด

หาตำแหน่งติดช่อดอกไม้สีชมพู ใช้ลวดเขียวเป็นตัวช่วยยึดติด ตรึงกับตะกร้าให้แน่น จัดดอกและใบให้ดูโปร่งตา ประดับนกแสนสวยเพิ่มความสดใส ผูกโบที่ตะกร้า

 

แบบที่ 4 ดอกสีเหลือง

อุปกรณ์

1. ผ้าใยบัวสีเหลือง เขียว

2. ลวดสีเหลือง เขียว เบอร์ 24

3. เกสรสีขาว สีน้ำมันสีส้ม

4. ท่อขนาด 2 2.5 ซม. 3 5 ซม. ทำใบ

 

วิธีทำดอก - นำลวดสีเหลืองขึ้นท่อขนาด 2.5 ซม. ดึงให้เป็นรูปกลีบดอกตามแบบ หุ้มผ้าสีเหลืองสองชั้น มัดด้าย แต้มสีส้มที่โคนกลีบ ทำ 3 กลีบ ต่อหนึ่งดอก

กลีบเลี้ยง - ลวดสีเขียวขึ้นโครงกับท่อขนาด 2 ซม. หุ้มผ้าสีเขียวสองชั้น ทำ 3 กลีบ

ใบ - นำลวดสีเขียวขึ้นโครงกับท่อขนาด 5 ซม. รูดออกจากท่อ ใช้คีมปากแหลมหยักรอบใบ หุ้มผ้าใยบัวสีเขียวสองชั้นมัดด้าย พันเทปพันก้านสีเขียวจากโคนใบสุดปลายลวด ทำ 4 ใบ

- ใบเล็ก ใช้ขนาด 3 ซม. ดึงให้เป็นรูปใบตามแบบหุ้มผ้าสีเขียวสองชั้น ทำ 4 ใบ

ประกอบดอก - นำเกสรสีขาววางทาบกับกลีบดอกที่ 1 มัดด้าย ตามด้วยกลีบที่ 2-3 ใส่กลีบเลี้ยงสับหว่างกับกลีบดอก

ประกอบช่อดอก - นำทุกดอกมัดรวมกัน พร้อมใบ (ตามแบบ) ตัดก้านสั้น ใช้ลวดสีเขียวมัดเข้ากับหูตะกร้าให้แน่น เก็บปลายลวดให้เรียบร้อย จัดแต่งใบและดอกให้เป็นระเบียบสวยงาม

*นอกจากนำประดับตะกร้าแล้ว ยังสามารถตกแต่งเพิ่มเติมใส่ความหวาน เช่น ผูกโบประดับดอกไม้เล็กๆ ติดกล่องของขวัญ และเป็นที่ติดเสื้อสตรีออกงานได้สวยงามไม่แพ้กันเลย นักประดิษฐ์ลองทำดูนะคะ สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทำให้เพิ่มมูลค่าของให้ดูดีมีราคาขึ้น

 

ดอกเพชรไพลินคู่สะแล่งหอมไก๋

อุปกรณ์

1. ผ้าใยบัวสีชมพูมัดย้อม ผ้าใยบัวสีเขียว

2. ลวดเบอร์ 26 สีชมพู

3. ก้านต้น เทปพันก้านสีเขียว

4. ลูกโฟมกลม กาวใสชนิดข้น

5. ด้ายสีชมพู กรรไกร คีมตัดลวด

6. ท่อขนาด 2 ซม. ทำกลีบดอก

7. แจกัน เศษโฟม ก้อน ใบพลาสติก ต้นไม้ประดับ กาวลาเท็กซ์ หญ้ามอส

 

ดอกเพชรไพลิน

วิธีทำกลีบดอก

นำลวดสีชมพูขึ้นโครงกับท่อขนาด 2 ซม. 2 รอบ บิดปลายลวดรวมกัน รูดออกจากท่อ ดึงให้เป็นรูปกลีบหุ้มผ้าใยบัวสีชมพูหลวมๆ 2 ชั้น มัดด้ายให้แน่น ตัดด้ายและผ้าส่วนไม่ต้องการออก พันเทปสีชมพูจากโคนกลีบลงมาประมาณ 1 ซม. ทำไว้จำนวนมากเพื่อเสียบเป็นดอก

วิธีประกอบดอก

หาตำแหน่งเสียบกลีบดอก แล้วจุดไว้ ใช้ของแหลมแทงก้อนโฟมตามตำแหน่ง จุ่มโคนกาวที่โคนดอกเสียบลงในรูที่เจาะไว้จนเต็มก้อนโฟม

ทำสองพุ่ม พุ่มล่างให้มีขนาดใหญ่กว่า

นำเทปพันก้านต้นสีเขียวสองรอบ เอาด้านปลายจุ่มกาวลาเท็กซ์ เสียบเข้าในลูกโฟม รอจนกาวแห้ง

ใส่ใบ ตามแบบ

 

ดอกสะแล่งหอมไก๋

สะแล่งหอมไก๋ เป็นไม้หายาก มีดอกสีขาว โคนดอกมีจุดเล็กๆ สีม่วงแดง กลิ่นหอมแรงมาก

 

อุปกรณ์

1. ผ้าใยบัวสีขาว เขียว

2. ลวดสีขาวเบอร์ 26 สีเขียวเบอร์ 24

3. เกสรเม็ดกลมสีแดง เกสรเส้นยาวสีม่วง

4. ปากกาเมจิคสีม่วง - แดง

5. ท่อขนาด 3 และ 4 ซม.

 

วิธีทำดอก

นำลวดสีขาวขึ้นโครงกับท่อขนาด 3 ซม. (เป็นดอกเล็ก) หุ้มผ้าสองชั้น มัดด้ายให้แน่น ทำ 5 กลีบ ต่อหนึ่งดอก

ใช้ปากกาเมจิคสีม่วง และสีแดงจุดจากโคนกลีบ (ดูตามแบบ)

ใบ

นำลวดสีเขียวขึ้นโครงกับท่อขนาด 3 และ 4 ซม. ดึงให้เป็นรูปใบตามแบบ หุ้มผ้าสองชั้นมัดด้ายให้แน่น

ประกอบดอก

นำเกสรเม็ดกลมสีแดงมัดรวมกับเกสรยาวสีม่วง 5 เส้น วางทาบกับกลีบที่ 1 มัดด้าย ตามด้วยกลีบที่ 2-5 จัดและดึงกลีบ ไม่ต้องเกยกัน ดัดปลายให้พลิ้ว

ต่อก้านพันเทปพันก้านสุดปลาย ใส่ใบเป็นระยะตามความเหมาะสม

ประกอบลงแจกัน

อัดเศษโฟมลงแจกันเกือบเต็ม ตัดแผ่นโฟมปิดทับด้านบน เสียบกิ่งเพชรไพลินลงกลางแจกันทั้งสองดอก ล้อมรอบด้วยดอกสะแล่งหอมไก๋ จัดช่องไฟให้เหมาะสม แซมต้นหญ้าพลาสติก