ระบายสี...สร้างภาพ

ระบายสี...สร้างภาพ

ระบายสี...สร้างภาพ

นั่น...มาแล้วผลไม้แสนอร่อย มีประโยชน์สำหรับสุขภาพร่างกายของทุกคน ในประเทศไทยของเราเองก็มีผลไม้มากมายหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานกัน แน่นอน สีสันสวยสดของผลไม้ทำให้ดูสดชื่น ผลไม้กระตุ้นให้เราได้รับรู้รส กลิ่น และสีสันงดงาม ลงมือแต่งแต้มกันเลยนะคะ...

 

ผลงานภาพระบายสีที่ได้รับรางวัลของฉบับที่ 929

ด.ญ.กรรณิการ์ ศรีวงษา

น.ส.ดวงฤทัย แฝกริไลย์

น.ส.สุภาวดี สุหญ้านาง

ด.ญ.อารีรัตน์ ลานขามป้อม

น.ส.ปิยะธิดา ลาภไพศาล

ด.ช.เจนณรงค์ ประทุมพงษ์

ด.ช.พีระพัฒน์ กันหาชาติ

ด.ช.เอกภพ ผาแก้ว

ด.ช.ธีรศักดิ์ วงษา

ด.ช.มรกต วันเย