ปก-แฟชั่น

ปก-แฟชั่น

นางแบบ นนธวรรณ ทองเหล็ง (Miss Thailand World 2014)

แบบเสื้อ เมอเรียด แกรนด์ มอนด์

1094/17-19 ถนน พหลโยธิน แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพฯ10900

โทร. 08-1614-0167 08-3798-6923

Email: myriaddress@gmail.com

www.facebook.com/myriad.wedding

www.myriaddress.com

ออกแบบ คุณากร ศิริปาน

อยุทธการ จันทโชติ

แต่งหน้า-แต่งผม อิสมาแอล

รับจัดดอกไม้ วิ้งค์ เวดดิ้ง

โทร.08-2640-5981

สถานที่ ห้องเสื้อเมอเรียด แกรนด์ มอนด์

ประสานงาน- ถ่ายภาพ ปกรณ์พันธ์ อโศกพรชัย โทร.08-5569-2659