FoSTAT-Nestl Quiz Bowl 2014

โครงการเพื่อเยาวชน

​เนสท์เล่ (ไทย) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2014 เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ในระดับอุดมศึกษา โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12

นภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เนสท์เล่ (ไทย) กล่าวว่า "เนสท์เล่เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารของประเทศไทย ให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า จึงได้สนับสนุนกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT-Nestl Quiz Bowl) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อให้เยาวชนไทยระดับอุดมศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านแนวคิด หรือด้านองค์ความรู้ รวมถึงได้เปิดมุมมอง และนำประสบการณ์ความรู้จากการแข่งขัน มาประยุกต์ในการพัฒนา วงการอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

...อีกทั้งยังเล็งเห็นว่าการแข่งขัน 'FoSTAT-Nestl Quiz Bowl' มอบประโยชน์สูงสุดแด่วงการอาหารของไทย เพราะเมื่อนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน และเห็นความสำคัญในวิชาชีพที่เรียน บุคลากรเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการกลับเข้ามาช่วยพัฒนาวงการอาหารของไทย ซึ่งการแข่งขันนี้ นับว่าเป็นการสร้างจิตสำนึกในรูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพอย่างยั่งยืน"

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2014 จัดขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ.2546 โดยในปีนี้มีทีมผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (หรือ Food Science) จากทั่วประเทศ รวมถึง 66 สถาบัน เพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก องคมนตรี ดร.อำพล เสนาณรงค์

ผลการแข่งขัน FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2014

1. รางวัลชนะเลิศ คือ ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. รางวัลรองชนะเลิศ คือ ทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "กัน" หรือ วรกันต์ เบญจบรรยงกุล กล่าวว่า "ในการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากจะได้ประสบการณ์ ในด้านวิชาการแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ได้ไปทัศนศึกษาดูงาน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคของเนสท์เล่ ที่ประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นการเรียนรู้การทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหารในระดับนานาชาติ อันเป็นโอกาสสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต ทั้งนี้ผมตั้งใจนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป สำหรับวงการอาหารไทยในตอนนี้ ผมอยากให้คนไทยให้ความสนใจ และลงทุนกับผลิตผลของเกษตรกร ซึ่งเป็นต้นสายการผลิตอาหาร เพราะถ้าวัตถุดิบที่ออกมา ให้ผลดีและได้คุณภาพ การนำมาผลิตในระดับอุตสาหกรรมขั้นต่อไป จะเกิดของเสียน้อยลงและมีคุณภาพที่ดีขึ้นในส่วนของผู้บริโภค ผมอยากให้ลองเปิดใจ กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร"

"อุ่น" หรือ สุพิชชา คุณารยกุล กล่าวว่า "สิ่งสำคัญไม่ใช่การแพ้หรือชนะ แต่คือการที่เราได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแข่งขันนี้ ที่ถือเป็นการทดสอบตัวเองอย่างหนึ่ง ทำให้เรารู้ข้อบกพร่องของตัวเอง เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้อง สิ่งที่อยากฝากถึงน้องๆ คือถ้าเรามีความตั้งใจ มุ่งมั่น และทำอย่างเต็มที่แล้ว ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร เราจะไม่มานั่งเสียใจภายหลัง สำหรับน้องๆที่อยากเข้ามาเรียน ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร อยากให้เรียนเพราะว่าชอบจริงๆ เนื่องจากสิ่งที่เราทำ คืออาหารที่จะส่งให้กับผู้บริโภค นับว่าเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของเรา ต่อร่างกายและสุขภาพของผู้บริโภค"

"พิชญ์" หรือ ชญาภา เยี่ยงวีรชน เล่าว่า "ในการแข่งขันชนะเลิศครั้งนี้ ก็มีเคล็ดลับอยู่ที่การเตรียมตัวอย่างดี คือ เราจะต้องขยันให้มากๆ แม้ว่าในสมัยเรียนระดับมัธยม การเรียนก็จัดอยู่ในระดับกลางๆ ซึ่งคุณพ่อมักจะสอนเสมอว่า ถ้าเราอยากจะเก่งเท่าคนที่เก่ง เราต้องขยันมากกว่าเขาเป็นสิบเท่า ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะขยันมากขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่เราจะต้องมีวินัย หรือเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมออีกด้วย นอกจากความขยันอย่างสม่ำเสมอแล้ว เรายังต้องรู้จักแยกแยะให้ออกว่า การเรียนแบบไหนเป็นแบบที่ท่องจำ หรือแบบไหนที่ต้องอาศัยความเข้าใจ เพราะถ้าหากเราจับจุดได้แล้ว ความเข้าใจจะช่วยเสริมความจำให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อเวลากลับมาอ่านทีหลัง ก็จะไม่ต้องหนักมากนัก แถมยังมีเวลาเหลือ ไปทำงานอดิเรกอื่นๆได้อีกด้วย"

"ลักษณ์" หรือ รักษ์สิริ เลิศสถิตย์พงษ์ กล่าวว่า "พวกเราค่อนข้างกดดัน เพราะเมื่อปีที่แล้ว ทีมพี่ๆจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันนี้ พวกเราจึงต้องอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น โดยอ่านใหม่ทั้งหมด และนำข้อสอบเก่าๆมาอ่านทวน รวมทั้งเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติม อัพเดทข้อมูลสมัยใหม่ และติวเตรียมความพร้อมกับอาจารย์ที่ภาควิชาในส่วนของการแบ่งเนื้อหา เพื่อนๆในทีมก็จะแบ่งกันไปอ่าน แล้วก็มาติวด้วยกัน ถือว่าต้องขอบคุณ เพื่อนร่วมทีมและอาจารย์จริงๆ สำหรับความสำเร็จในวันนี้"

นอกเหนือจากถ้วยรางวัลเกียรติยศแล้ว เนสท์เล่ยังได้สนับสนุนรางวัล สำหรับทีมชนะเลิศ คือทุนการศึกษา และการเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในระดับนานาชาติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคของเนสท์เล่ ประเทศสิงคโปร์ (Nestle Research Center) เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของเยาวชนไทยให้มีคุณภาพ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ในการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่โลกของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ