ฝันเฟื่อง โดย ชูวงศ์ ฉายะจินดา

มุมหนังสือ

ใครเล่าจะคาดคิดว่า ยอดนักตุ๋นทั้งสองราย จะมาพบกันเข้าโดยบังเอิญ ซ้ำร้ายทั้งสองฝ่ายก็รักกันจนสุดหัวใจ เมื่อกลลวงถูกเปิดเผยในภายหลัง เขาและหล่อนจะทำอย่างไร นวนิยายรับฉบับ ชูวงศ์ ฉายะจินดา อีกเล่มหนึ่งที่ไม่ควรพลาดความสนุก (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 275 บาท)

ความเอย...ความรัก โดย ศรีฟ้า ลดาวัลย์

ความรักของ เหมือนหมาย ลูกชายของ เหมือนชนก และ พลับพลึง กำลังจะซ้ำรอยเดิมพ่อและแม่ แต่อาจจะไม่ราบรื่นและประสบอุปสรรคมากกว่า เพราะ เก็ตถวา คนรักของเขา หาใช่หญิงสาวที่จะยอมรับอะไรได้โดยง่ายไม่ (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 340 บาท)

สายสาแหรก โดย ลดาวัลย์

เรื่องเล่าจากความทรงจำของ พลตรีหญิง ม.ล.ลดาวัลย์ กมลาศน์ ที่แสดงความผูกพันอันลึกซึ้งในครอบครัว การงาน และบุคคลรอบข้าง โดยสอดแทรกประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ สิ่งละอันพันละน้อยไว้อย่างน่าสนใจ (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 370 บาท)

One by One : หนังสือเสียง เฉลิมพระเกียรติ โดย มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ร่วมกับ มูลนิธิราชสุดา จัดทำ "One by One : หนังสือเสียง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" สำหรับปีนี้ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต นำหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 70 เล่ม ใน 4 หมวดหมู่ ได้แก่ 1. หนังสือชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ 2. หนังสือพระราชนิพนธ์ทั่วไป 3. หนังสือพระราชนิพนธ์บทกวี และ 4. หนังสือพระราชนิพนธ์วิชาการ เพื่อมาอ่านและบันทึกเป็นหนังสือเสียง (แอมเวย์ คอล เซ็นเตอร์ 0-2725-8000)

เขียวสยาม โดย สยามพิวรรธน์

บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดทำหนังสือ "เขียวสยาม" ขึ้น เพื่อรวบรวมปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ข้อมูล และเทรนด์ของการออกแบบแฟชั่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในรูปแบบแนวคิดอีโค่ดีไซน์ เพื่อสนับสนุนและตอกย้ำ การผลักดันกระตุ้นจิตสำนึกของคนไทย และเป็นองค์ความรู้ การสร้างสรรค์ประโยชน์ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป (บริษัทซูพรีโม่ จำกัด โทร.0-2610-8496)