ระบายสี...สร้างภาพ

ระบายสี...สร้างภาพ

​ด้วยช่วงนี้มีลมพายุฝนเข้ามาสู่ประเทศอย่างต่อเนื่องแทบทุกวัน

นอกจากต้องระมัดระวังภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อกันแล้ว พวกเราเองยังต้องดูแลสุขภาพกันด้วย ไข้หวัดเป็นกันได้ง่ายสำหรับผู้ที่มีความต้านทานต่ำ จึงควรทำร่างกายให้แข็งแรงกันไว้นะคะ พบกันฉบับหน้า...

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประกวดภาพระบายสี ฉบับที่ 926

 

ด.ญ.ภิญญดา เข้าจังหาร

ด.ญ.อารีรัตน์ ลานขามป้อม

ด.ญ.จันทรวิมล กระจ่างถิ่น

ด.ญ.ศิริญา นามวิจิตร

ด.ญ.ศิรินทิพย์ สู่หญ้านาง

ด.ญ.อมลวรรณ ดวงมาลัย

ด.ญ.รัตนาภรณ์ สุขสำราญ

ด.ญ.มิรันตี เหล่าภักดี

ด.ญ.เสาวภา รัตนศรี

นางสาวชนากานต์ สุวรรณ์