​มะละกอห่ามนำมาแกะสลักเป็นภาชนะบรรจุอาหารหรือใช้ตกแต่งเป็นแจกันดอกไม้ก็สวยงามนะคะ เป็นการอาศัยจินตนาการ และบวกกับอารมณ์สุนทรีย์ จึงได้งานแกะสลักที่มีความอ่อนช้อยเป็นเอกลักษณ์ ขอฝากท่านสมาชิกนิตยสารหญิงไทยด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

อุปกรณ์

1. มะละกอห่าม 1 ลูก

2. หัวมันแกว 5 หัวเล็ก

3. กิ่งแก้ว 2 กิ่ง

4. มีดแกะสลัก 1 เล่ม

5. พู่กัน และสีเหลือง 1 ชุด

วิธีทำ

1. นำมะละกอห่ามมาฝานออก 1/3 ของลูก (ดังรูป)

2. แกะสลักตัวนกน้อย 3 ตัว โดยให้เกาะกลุ่มอยู่ใกล้ๆกัน (ดังรูป)

3. แกะลายขน ปีกนก ตา ปาก ใส่ตาให้นกโดยใช้เมล็ดมะละกอ (ดังรูป)

4. นำมะละกอส่วนที่เหลือมาแกะสลักดอกบานชื่น 2 ดอก (ดังรูป)

5. นำมะละกอห่ามมาแกะดอกตูม 1 ดอก และดอกพิกุลเพิ่ม 2 ดอก (ดังรูป)

6. นำหัวมันแกวมาแกะสลักดอกกระดุมทอง 7 ดอก แต้มสีให้สวยงาม (ดังรูป)

7. นำดอกไม้ที่แกะแล้วมาประกอบเข้าช่อกับใบแก้ว จัดตกแต่งให้สวยงาม

เทคนิคการประกอบรักษา

มะละกอที่เลือกมาเนื้อจะต้องแข็ง งานจะสวย และอยู่ได้นาน