ดอกบัวบูชา

การฝีมือ

​อุปกรณ์

ผ้าออร์แกนซ่าสีขาว สีเขียว เกสรบัวหลวงสำเร็จอย่างเล็ก สีย้อมผ้าสีแดง สีเหลือง สีชมพู สีเขียว เกสรสำเร็จตุ่มเล็กสีเหลือง ลวด กาวลาเท็กซ์ กรรไกร ฟลอร่าเทปสีเขียวอ่อน กระดาษสา โฟม เม็ดโฟม สีเขียวผ้าสีน้ำตาล สำหรับทำฝักบัว อุปกรณ์ในการทำดอกไม้แห้งทุกชนิด

วิธีทำ

1. ตัดกลีบดอกตามแบบด้วยผ้าสีขาว

กลีบ ก 8 กลีบ

กลีบ ข 8 กลีบ

กลีบ ค 4 กลีบ

กลีบ ง 4 กลีบ

2. วิธีผสมสี

สีชมพู+สีแดง = สีชมพูแดง

สีเขียว+สีเหลือง = สีเขียวอมเหลือง

3. วิธีระบายสี ดังแบบ

4. วิธีรีด ใช้ตุ้มเล็กกดให้เป็นอุ้งทุกกลีบ แล้วใช้หัวแบบเคียวรีดปลายกลีบตามแบบทุกกลีบ

5. นำเกสรตุ่มเล็กมาพันติดกับลวดดามด้านในกลีบ ก โดยให้ปลายตุ่มเกสรยื่นออกมาเล็กน้อย ส่วนกลีบ ข ค ง ให้บาดโคนกลีบเล็กน้อยแล้วจับติดให้เป็นกระพุ้ง ดามลวดตรงกระพุ้งดังแบบ

6. วิธีเข้าดอก เข้ากลีบ ก โดยรอบเกสร 8 กลีบ จากนั้นเข้ากลีบ ข 4 กลีบ โดยรอบเข้ากลีบ ข อีก 4 กลีบสับหว่างกับชั้นที่ 2 เข้ากลีบ ง สับหว่าง 4 กลีบในชั้นที่ 3 และชั้นสุดท้ายเข้ากลีบ ค โดยให้สับหว่างกับกลีบ ง เสริมก้านพันด้วยฟลอร่าเทปสีเขียวอ่อน

7. วิธีทำฝักบัว นำโฟมมาเหลาให้เป็นลักษณะคล้ายฝักบัวเล็กหุ้มด้วยกระดาษสาย้อมสีเขียวแล้วติดด้วยเม็ดโฟมย้อมสีเขียว เป็นเม็ดบัว แต้มด้วยสีเขียนผ้าสีน้ำตาลที่ด้านบนของเม็ดโฟมเล็กน้อย ให้มีลักษณะคล้ายฝักบัวเสริมก้าน พันด้วยฟลอร่าเทปสีเขียวอ่อนจัดให้สวยงาม

***********************

ก ข ค ง ใบตัดด้วยผ้าสีเขียวตามแบบ สีชมพูแดง สีเว้นสีขาว กลีบ ก สีชมพูอมแดง สีขาว กลีบ ข ระบายสีเขียวอมเหลืองทั้งกลีบ กลีบ ค สีเขียวอมเหลือง ขาว กลีบ ง กดตุ้มด้านหน้า รีดเคียวด้านหลัง ส่วนกลีบ ก ให้ใช้ช้อนแบบสองร่งรีดให้คุ้ม เกสรพันติดกับลวด นำมาติดกับกลีบ ก บากเล็กน้อย จับเป็นกระพุ้ง แล้วดามลวด ทำทั้งกลีบ ข ค ง ใบดามลวดและรีดดังแบบ นำลวด 5 เส้นมาพันติดกันโดยเว้นส่วนปลายไว้ รีดลายใบ ดามลวดด้านหลังเสริมก้านพันทับด้วยฟลอร่าเทปสีเขียวอ่อน