กรวยอุปัชฌาย์ประยุกต์

การฝีมือ

อุปกรณ์

ใบตอง ลวด พานสำหรับรอง เม็ดโฟม ใบสนฉัตร กุหลาบ ดอกเข็ม กล้วยไม้สีเขียว ดอกพุด ดอกเบญจมาศน้ำ เข็มร้อยมาลัย เข็มด้าย อุปกรณ์ในการทำดอกไม้สดทุกชนิด

วิธีทำ

  1. ใบตองซ้อนกัน 3-4 ชั้นแล้วตรึงติดกัน ตัดเป็นแบบกลีบ ตรึงโครงกลีบด้วยลวดด้านหลังเพื่อให้ดัดกลีบได้
  2. ร้อยเม็ดโฟมเย็บตรึงติดโดยรอบกลีบ จากนั้นเย็บชั้นที่ 2 ด้วยใบสนฉัตร แล้วเย็บด้วยกลีบกุหลาบจนเต็มแบบกลีบทำประมาณ 6 กลีบ ขึ้นอยู่กับพานที่ใส่
  3. เย็บกระทงแบบกลีบกุหลาบแย้ม 1 ใบ และทำกรวยจีบคอบตกแต่งกรวยให้สวยงาม
  4. นำกลีบที่เย็บไว้มาวางที่พานโดยให้รอบพาน วางกระทงตรงกลาง
  5. ร้อยมาลัยแบบหน้าเดียวด้วยกลีบกล้วยไม้สีเขียว ดอกพุด ดอกเบญจมาศน้ำ รัดที่กระทงตกแต่งรอบกระทงด้วยดอกเข็มให้สวยงาม ในกระทงให้ใส่ดอกไม้ลงไปด้วยแล้วนำกรวยใบตองครอบตรึงให้อยู่ด้วยเข็มหมุดอาจตกแต่งด้วยมาลัยเล็กๆบนกรวยด้วยก็ได้