ที่คลุมไตร

การฝีมือ

​อุปกรณ์

โครงไตรทำด้วยไม้พันผ้าเรียบร้อย ดอกรักพลาสติก ดอกดาวเรืองผ้าสำหรับทำดอกตุ้ม และทำทัดหู ดอกบัวประดิษฐ์ ดอกกุหลาบประดิษฐ์สำหรับตกแต่ง เข็ม ด้าย โฟม กระดาษย่นสีเขียว ใบไม้ประดิษฐ์ อุปกรณ์ในการทำดอกไม้แห้งทุกชนิด

วิธีทำ

1. ร้อยตาข่ายลงบนโครงไตรด้วยดอกรักพลาสติกจนเต็มโครงไตรทุกด้าน จะร้อยลายสี่ก้านสี่ดอกหรือลายอื่นก็ได้

2. ร้อยดอกรักเป็นเส้นแล้วเย็บตรึงติดกับโครงเพื่อปิดโครงไม้ให้เรียบร้อย

3. ส่วนด้านล่างให้ร้อยเป็นหน้าข้าง โดยด้านหน้าร้อยเป็น 2 อัน ด้านข้างร้อยด้านละอัน ติดอุบะให้สวยงาม ใส่ดอกทัดหู ด้านบนใส่โฟมแล้วจัดดอกไม้ด้านบนให้สวยงาม