ธงปลาคาร์พ สัญลักษณ์วันเด็กผู้ชาย

เตรียมฉลองสัปดาห์ทองของญี่ปุ่น
โน้ตบุ๊ค

เดือนเมษายน-พฤษภาคมเป็นเดือนท่องเที่ยวของคนไทย เนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันและเป็นช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนผู้ปกครองจึงต่างพาลูกๆเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลังจากประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการขอวีซ่าเข้าประเทศ จึงมีนักท่องเที่ยวไทยจำนวนนับแสนเดินทางไปท่องเที่ยวตลอดสองเดือนนี้ ในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นเองก็มีเทศกาลวันหยุดยาวเช่นกัน เรียกว่า Golden Week ซึ่งชาวญี่ปุ่นจะถือโอกาสท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศเช่นกัน หากคนไทยที่รู้จักเทศกาลนี้ ก็จะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปแย่งชิงสถานที่ท่องเที่ยวและดื่มกินกับชาวญี่ปุ่นในดินแดนอาทิตย์ของพวกเขาเหล่านั้น จากผลสำรวจบริษัทนำเที่ยวคาดว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจำนวน 22.4 ล้านคน จะใช้เงินรวมกันราว 8,500 ล้านเหรียญ หรือ 272,000 ล้านบาท ในการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศในเทศกาลนี้

โชคดีที่ "บันนี่" ได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้ก่อนเดินทาง จึงเลือกวางแผนเดินทางไปเยือนดินแดนปลาดิบก่อน Golden Week และหลังเทศกาลสงกรานต์หนึ่งอาทิตย์ การอยู่ระหว่างกลางสองเทศกาลนี้ ทำให้ได้ท่องเที่ยวแบบสบายๆ ไม่เบียดเสียดกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาติอื่นมากนัก แต่ที่หนีไม่พ้นคือคนไทยด้วยกันเองนี่ละ! เรื่องราวของ Golden Week นี้ "บันนี่" ว่าน่าสนใจไม่น้อย จึงขอนำข้อมูลมาแชร์ให้คุณผู้อ่านได้ทราบไปพร้อมๆกัน

Golden Week หรือสัปดาห์ทองเป็นช่วงเวลาของวันหยุดยาวของญี่ปุ่น ที่เป็นทั้งวันหยุดราชการและวันหยุดตามประเพณีหลายวันติดต่อกัน รวมทั้งวันหยุดชดเชย ตลอดไปจนถึงผู้คนใช้วันลาเพิ่ม จึงอาจได้หยุดยาวนาน 7-10 วันเลยก็มี Golden Week เริ่มจากวันที่ 29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม ประกอบไปด้วยวันสำคัญต่างๆ เหล่านี้

วันที่ 29 เมษายน วันโชวะ หมายถึงวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัชสมัยโชวะ วันที่ 3 พฤษภาคม วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 4 พฤษภาคม วันพฤษชาติ และวันที่ 5 พฤษภาคม วันเด็กแห่งชาติ

ในบรรดาวันหยุดทั้งหมดของ Golden Week นี้ "บันนี่" สนใจวันเด็กของประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด เนื่องจากขณะที่เดินทางท่องเที่ยวในถิ่นปลาดิบนั้น "บันนี่" ได้เห็นธงรูปปลาคาร์พประดับประดาอยู่หลายแห่ง เมื่อสอบถามหัวหน้าทัวร์ จึงทราบว่าเป็นธงของเทศกาล Kodomo-No-Hi หรือวันเด็กผู้ชายในญี่ปุ่น ซึ่งต่อมาทางราชการได้ใช้วันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ และถือเป็นวันหยุดราชการปิดท้าย Golden Week พอดี

ความจริงแล้ว ประเทศญี่ปุ่นแบ่งวันเด็กออกเป็น 2 วัน คือวันเด็กผู้หญิงและวันเด็กผู้ชาย วันเด็กผู้หญิงคือวันที่ 3 เดือน 3 จะมีการประดับประดาตุ๊กตาญี่ปุ่นไว้ที่บ้าน หรือสถานที่ต่างๆ เรียกว่า วันเทศกาลตุ๊กตาญี่ปุ่น (Hina-Matsuri) แต่วันเด็กผู้หญิงไม่ได้เป็นวันหยุดราชการ ส่วนวันเด็กผู้ชาย คือวันที่ 5 เดือน 5 ตามธรรมเนียมแล้วก่อนถึงวันเด็กผู้ชาย ซึ่งกลายเป็นวันเด็กแห่งชาติและวันหยุดราชการไปแล้ว แต่ละบ้านที่มีลูกผู้ชายจะนำธงรูปปลาคาร์พ (Koi No Bori) ซึ่งทำจากผ้าญี่ปุ่นมาประดับหน้าบ้าน ส่วนภายในบ้านจะนำตุ๊กตานักรบญี่ปุ่น หรือชุดเกราะ หมวกซามูไร หรือตุ๊กตาคินทาโร่ตามนิทานที่เป็นเด็กแข็งแรงและกล้าหาญมาประดับด้วยเช่นกัน โดยมีขนม Kashiwa Mochi และ Chimaki เป็นขนมประจำเทศกาล

การที่นำธงปลาคาร์พมาประดับในเทศกาลนี้ เนื่องจากปลาคาร์พเป็นปลาที่แข็งแรง ชอบว่ายทวนน้ำ ชาวญี่ปุ่นจึงเอามาแทนเด็กผู้ชาย เพื่อให้ลูกผู้ชายควรมีใจสู้ความยากลำบากในชีวิตอย่างไม่ย่อท้อ เช่นเดียวกับปลาคาร์พที่ว่ายทวนน้ำได้ ธงปลาคาร์พจะมีจำนวนปลาคาร์พต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนของเด็กผู้ชายในครอบครัวนั้น วันนั้น "บันนี่" ต้องยืนรอกระแสลมอยู่พักใหญ่ เพื่อให้พัดมาโบกธงปลาคาร์พบนเสาในหมู่บ้านชิรากาวาโกะ ปลิวไสวจนสามารถมองเห็นลวดลายและสีสันของปลาคาร์พแต่ละตัวอย่างงดงามและชัดเจน เพื่อถ่ายภาพมาให้คุณผู้อ่านได้ชมกัน

ธงปลาคาร์พหลากสีที่โบกไสวสวยงามนั้นมิใช่มีแต่เพียงความงาม หากแต่มีความหมายอยู่ในตัวเองในปลาทุกตัว คือตัวบนสุดจะหมายถึงตระกูล บางแห่งมีตราประจำตระกูลประดับ รองลงมา ปลาคาร์พสีดำ หมายถึง พ่อ ปลาคาร์พสีแดง หมายถึง แม่ รองลงมา คือ ลูกปลาคาร์พ หมายถึง บ้านนี้มีลูกชาย ถ้าหนึ่งตัวก็หมายถึงหนึ่งคน ถ้ามากกว่านั้น ก็มีรองลงมาตามจำนวนลูกชายในครอบครัวนั้นๆ

แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะก้าวไกลและล้ำสมัยมากเพียงใด ก็น่าชื่นชมที่ชาวญี่ปุ่นยังไม่ลืมวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม ทุกปีจึงยังคงมีธงปลาคาร์พโบกสะบัดปลิวไสวในช่วง Golden Week ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวจะมีความสุขและอยู่ด้วยกันอย่างเต็มที่ตลอดสัปดาห์ทอง