มุมหนังสือ

สายสาแหรก โดย ลดาวัลย์

เรื่องเล่าจากความทรงจำของ พลตรีหญิง ม.ล.ลดาวัลย์ กมลาศน์ ที่แสดงความผูกพันอันลึกซึ้งในครอบครัว การงาน และบุคคลรอบข้าง โดยสอดแทรกประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ สิ่งละอันพันละน้อยไว้อย่างน่าสนใจ (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 370 บาท)

สังฆทาน การเจือจานสังคม โดย พระวิชิต ธมฺมชิโต

การถวายสังฆทาน เป็นรูปแบบการทำบุญ ที่แพร่หลายและเป็นที่นิยม เพราะเชื่อว่า เป็นทานที่ได้บุญมาก มีอานิสงส์มาก แต่หลายครั้งสังฆทานที่เราทำๆอยู่นั้น...ไม่ใช่สังฆทาน ถึงแม้ลงทุนซื้อชุดสังฆทานราคาแพง และกล่าวคำถวายอย่างไม่ผิดเพี้ยน ในขณะที่อีกหลายคนกำลังทำสังฆทานอยู่โดยไม่รู้ตัว (จัดทำโดย...เครือข่ายพุทธิกา ราคา 15 บาท)

เข็มทิศชีวิต 7 ตอน ปลดล็อคสู่ความสำเร็จ โดย ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง 

หนังสือ เข็มทิศชีวิต 7 ตอน ปลดล็อคสู่ความสำเร็จ บอกเล่าถึงการเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตว่า ไม่สามารถทำเพียงแค่ในระดับผิวของใจ แต่ต้องปรับไปถึงสิ่งที่เป็นกรอบความเชื่อ ความคิด และการกระทำทั้งหมด เพื่อจะได้พบกับความสำเร็จที่รอคอย และเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี จึงจัดทำเป็นกล่อง Box set เข็มทิศชีวิตทั้ง 7 รุ่น limited อีกด้วย (เข็มทิศชีวิต 7 ตอน ปลดล็อคสู่ความสำเร็จ ราคา 195 บาท)

จิตอัจฉริยะ ยกกำลัง 2 โดย ดร.ปริญเนตร สุวรรณศรี

หนังสือเล่มนี้ ที่มีหัวใจหลักในการเชื่อมโยง (อิทัปปัจจยตา) โดยมีพื้นฐานการมองว่า ทุกสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งเชิงโครงสร้างและจิตวิญญาณ ซึ่งการสร้างอัจฉริยะทั่วไปนั้น มักมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศเพียงอย่างเดียว แต่ขาดการประสานองค์ธรรม เพื่อมาน้อมนำให้เกิดความดี มีความเป็นเลิศ ประสานคุณความดีเข้าไว้ด้วยกัน อันเป็นสมบัติที่ทุกคนจะใช้ยกระดับ ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ (สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ราคา 185 บาท)

จานอร่อยจากปู่ย่า สูตรโบราณ 100 ปี โดย สุมล ว่องวงศ์ศรี

หนังสือเล่มนี้ รวมสูตรเด็ด ตระกูลดัง 60 สูตร จาก 15 ตระกูล ถ่ายทอดวิธีปรุงและรายละเอียด และเคล็ดลับของแต่ละสูตร ดังเนื้อหาบางตอนในเล่ม...ขนมจีบไทยตำรับบ้านหม้อนี้ คุณวิษุวัติ สุริยกุล ณ อยุธยา บอกว่า น่าจะสืบมาตั้งแต่ในสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ...ข้าวแช่ เป็นอาหารเก่าแก่อีกตำรับหนึ่งของ วังบ้านหม้อ จะทำในงานทำบุญให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ในเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น... (สำนักพิมพ์สารคดี ราคา 599 บาท)