งบประมาณในการสร้างบ้านดิน

บ้านดินสร้างได้ด้วยมือเรา (ฉบับเสมือนเป็น คู่มือการสร้างบ้านดิน)

คุณป้าเพื่อนบ้านของข้าพจ้า พูดกับพี่สาวว่า รู้ว่าข้าพเจ้าสร้างบ้านดินมานานแล้ว แต่ไม่กล้านำไปบอกเล่าต่อ เพราะเกรงว่าจะเข้าใจผิด คิดว่าป้าดูถูกที่ข้าพเจ้าแร้นแค้นถึงขั้น "เอาดินมาทำบ้าน" พี่สาวนำคำของป้ามาเล่าให้ฟัง พอเล่าจบ เราพี่น้องก็อมยิ้มให้กับความคิดซื่อๆนี้ นี่อาจเป็นเสียงสะท้อนการเปลี่ยนแปลงไปของวิถีชีวิตคนชนบท ค่านิยมใหม่ ถูกยัดเยียดเข้ามาในสมองของผู้คน วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่ดีงาม ความเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน พึ่งพาตัวเองได้ในอดีต ถูกเบียดบังด้วยกระแส "บริโภคนิยม" ดินที่ชาวไร่ ชาวนา เคยเหยียบย่ำ คราด ไถ เพื่อปลูกข้าว ปลูกพืชผักเลี้ยงดูผู้คน กลายเป็นของต่ำและดูเปรอะเปื้อน การขอแรงหรือวัฒนธรรมการลงแขก กลายเป็นความรู้สึกยากจนข้นแค้น เพราะคิดว่าถ้าไม่ใช้เงินจ้างคือคนยากจน ยิ่งความเข้าใจของชาวบ้านผิดแผกไปจากความเป็นจริงมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้ข้าพเจ้าและเหล่าเคบีดีทั้งหลาย ต้องฮึดสู้ แบบ "ท้อไม่ได้และถอยไม่เป็น" บ้านดินหลังนี้จึงสำเร็จลงได้ด้วยจิตวิญญาณของนักสู้ นักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าผลสำเร็จจะออกมาในรูปแบบของสิ่งปลูกสร้างที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นคือบ้านดิน บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือในเชิงกุศโลบายที่ใช้อาสาสมัคร และการลงแขกสร้างบ้านดิน เป็นอุบายในการเผยแพร่แนวคิด บ้านดินหลังนี้จึงใช้เวลาถึง 2 ปี ในการก่อสร้าง และถ้าหากรวมเวลาที่เราได้เริ่มต้นศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล และไปเป็นอาสาสมัครสร้างบ้านดินในที่ต่างๆ ด้วยแล้ว ก็ยาวนานถึง 6 - 7 ปีทีเดียว

บ้านดินหลังนี้มีทุกอย่างเหมือนบ้านปกติทั่วไป ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 42 ตารางเมตร มีความหนักแน่น แข็งแรง เย็นสบายในหน้าร้อน และอบอุ่นในหน้าหนาว สามารถอยู่อาศัยไปได้ตลอดชั่วอายุคน และอาจสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน (ในสภาวการณ์โลกปกติ) แถมยังคงเสน่ห์ของบ้านดินแท้ๆ ให้ผู้ชื่นชอบดินได้หลงใหล และมีความสวยงามไม่แพ้รีสอร์ทที่พักราคาคืนละหลายพันบาท แต่ใช้งบประมาณในการสร้างไม่ถึง 200,000 บาท (สร้างด้วยตัวเองนะคะ เพราะถ้าจ้างช่างรับเหมาราคาจะเพิ่มขึ้นอีก 3 - 4 เท่า) ข้าพเจ้าหวังว่ารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านดิน ที่นำมาแสดงให้ท่านทราบนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างบ้านดินด้วยตัวท่านเองต่อไป

"บ้านดินปู่วิน" ฐานปฏิบัติการเคบีดีภาคตะวันตก ราชบุรี (มกราคม 2552 - ธันวาคม 2553)

ขั้นตอนการทำก้อนอิฐดิน จำนวน 2,800 ก้อน (1-ม.ค.52 ถึง 9 ม.ค. 53)

(1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 1,915

(2) ค่าแรง 7,300

(3) ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 3,485

รวมค่าใช้จ่ายทำก้อนอิฐดินดิบ เป็นเงิน 12,700 บาท

ขั้นตอนการทำฐานราก (4 เม.ย. 52 ถึง 19 เม.ย. 52)

(1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 7,710

(2) ค่าแรง 3,500

(3) ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 1,270

รวมค่าใช้จ่ายทำฐานรากบ้านดิน เป็นเงิน 12,480 บาท

สร้างกระท่อมมุงหญ้าคา 1 หลัง เป็นที่เก็บก้อนดิน และเพิงพักชั่วคราว ระหว่างทำบ้านดิน (8-11 พ.ค. 52)

(1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 1,690

(2) ค่าแรง 900

(3) ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 700

รวมค่าใช้จ่ายสร้างกระท่อมเก็บก้อนอิฐดิน เป็นเงิน 3,290 บาท

ขั้นตอนการก่อผนัง และฉาบผนังดิน (6 ก.พ. 53 ถึง 28 ก.พ. 53)

(1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 4,150

(2) ค่าแรง 1,750

(3) ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 2,000

รวมค่าใช้จ่ายก่อผนังและฉาบผนังบ้านดิน เป็นเงิน 7,900 บาท

ขั้นตอนการทำโครงหลังคา และการมุงหลังคาบ้านดิน (11 เม.ย. 53 ถึง 8 พ.ย.-53)

(1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 28,350

(2) ค่าแรง 6,400

(3) ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 7,800

รวมค่าใช้จ่ายทำโครงหลังคาและมุงหลังคาบ้านดิน เป็นเงิน 42,550 บาท

ขั้นตอนการตกแต่งบ้านดิน (31 พ.ค. 53 ถึง 31 ธ.ค. 53)

(1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 35,601

(2) ค่าแรง 33,150

(3) ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 10,980

รวมค่าใช้จ่ายตกแต่งบ้านดิน เป็นเงิน 79,731 บาท

แต่งตั้งพี่สาวเป็นผู้จัดการโครงการบ้านดิน เพื่อดูแลการก่อสร้างและให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 4,000 บาท ค่าแรง

เมษายน - กันยายน 2553 20,000 บาท

ตุลาคม 2553 4,000 บาท

พฤศจิกายน 2553 4,000 บาท

ธันวาคม 2553 4,000 บาท รวมค่าแรง เป็นเงิน 32,000 บาท

สรุปค่าใช้จ่ายสร้างบ้านดิน "บ้านดินปู่วิน" ฐานปฏิบัติการเคบีดี ภาคตะวันตก (ราชบุรี)

(1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 79,416 บาท

(2) ค่าแรง 85,000 บาท

(3) ค่าอาหารเครื่องดื่ม 26,235 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (มกราคม 2552 - ธันวาคม 2553) 190,651บาท

ขอบคุณทุกท่านที่ตามลุ้น ตามเชียร์ ตามให้กำลังใจ ให้บ้านดินสำเร็จลงได้ พร้อมๆกับบทความทุกตอนที่เขียนขึ้นนี้ กราบพ่อและแม่ ผู้สร้าง [KBD_1] ขอบคุณพี่น้องและญาติมิตร ขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของเคบีดี ไม่ว่าท่านจะรู้ตัวหรือไม่ แต่ทุกรอยยิ้ม ทุกเสียงหัวเราะ คือกำลังใจที่เข้มแข็งให้พวกเราได้บากบั่นทำงาน จากกลุ่มนักอนุรักษ์ที่เริ่มต้นด้วยใจ ทุกอย่างจึงสำเร็จลงได้ด้วยใจ ขอบคุณเพื่อนๆเหล่า Spirit of KBD ทุกคน ที่ยังคงยืนหยัดอยู่จนถึงวันนี้ และพวกเรารู้ดีว่านี่ยังไม่ใช่ปลายทางแห่งความสำเร็จ หากเป็นเพียงปฐมบทของการต่อสู้เท่านั้นค่ะ

และสุดท้ายนี้ ขอเป็นกำลังใจ ขอพลังจงสถิตอยู่กับผู้ที่คิดจะสร้างบ้านดินด้วยตัวเองทุกท่านค่ะ