มิถิลา-เวสาลี โดย ว.วินิจฉัยกุล

หญิงสาวสองพี่น้อง คนหนึ่งสวย ปราดเปรียว อารมณ์แรง ดังดวงอาทิตย์ที่งามประหลาดตา คนหนึ่งเยือกเย็น นุ่มนวล และอ่อนหวาน ดังดวงจันทร์ยามเต็มดวง ระหว่างตะวันและจันทรา ดวงไหนเล่าจะให้ความชุ่มชื่นหัวใจ แก่ผู้หวังชมแสงกระจ่างทั้งสองนั้น (สำนักพิมพ์ทรีบีส์ ราคา 208 บาท)

50 สิ่งแรกในเมืองไทย โดย นันทลักษณ์ คีรีมา

การหยิบเอาสิ่งต่างๆรอบตัว เท่าที่พอจะมีประวัติ หลักฐาน สามารถสืบค้นที่มาที่ไปได้ มาเล่าใหม่ในรูปแบบที่สิ่งเหล่านี้ ขอโชว์ของเป็นพระเอก ในการเล่าเรื่องประวัติของตัวเองว่า ถูกผลิตขึ้นอย่างไร หรือถูกนำเข้ามาในเมืองไทยโดยใครและอย่างไร ความสนุกจึงอยู่ที่ความมีชีวิตชีวา สิ่งของบางอย่างที่อาจเก่าแล้วในสายตาเรา แต่เขาจะกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง (สำนักพิมพ์มติชน ราคา 160 บาท)

50 คนดังนอกตำรา โดย ชานันท์ ยอดหงส์

ในประวัติศาสตร์มีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน แต่กลับไม่ถูกบรรจุเรื่องราวไว้ในตำรา หรืออาจมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยเต็มที เราอาจเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ได้ว่า "คนดังนอกตำรา" หนังสือ "50 คนดังนอกตำรา" เล่มนี้ จึงเอาเรื่องราวของพวกเขา มาอธิบายในแง่มุมจากบทสัมภาษณ์ โดยให้พวกเขาเป็นคนเล่าเรื่องราวของตัวเอง ทำให้ภาษาที่นำมาใช้อ่านง่าย สนุก และแฝงไปด้วยอารมณ์ขัน ที่คนเหล่านี้นำเสนอ (สำนักพิมพ์มติชน ราคา 160 บาท)

กว่าจะเป็นหัวหน้าทัวร์ โดย ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล

หนังสือที่กล่าวถึงการนำเที่ยวไปต่างประเทศ มีคำแนะนำตั้งแต่การเขียน-กรอกแบบตรวจคนเข้าเมือง ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ การจัดทำใบรายชื่อนักท่องเที่ยว หรือจัดทำรายชื่อห้องพัก ตลอดจนการแนะนำการเที่ยว การประสานงานที่พัก ร้านอาหาร จนลูกทัวร์กลับพร้อมความสุข และพึ่งพอใจอย่างปลอดภัย (สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคา 180 บาท)

การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ โดย ผศ.สุอภิชัจ พุกสวัสดิ์

ภายในหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บทบาทและกระบวนการของการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ได้โดยง่าย (สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคา 224 บาท)