Spirit of KBD / KBD_1

การตกแต่งบ้านดิน
ตอนที่ 5 ห้องนอนชาวดิน
หญิงไทย 920
บ้านดินสร้างได้ด้วยมือเรา การตกแต่งบ้านดิน
ตอนที่ 4 ระบบไฟฟ้าภายในบ้านดิน
"น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก"... อ่านต่อ
หญิงไทย 919
การตกแต่งบ้านดิน
ตอนที่ 3 เรื่องของหลังคา
หญิงไทย 918
บ้านดินสร้างได้ด้วยมือเรา การตกแต่งบ้านดิน
ตอนที่ 2 การติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง
เรื่องของบานประตูและหน้าต่างบ้านดินนี้... อ่านต่อ
หญิงไทย 917
บ้านดินสร้างได้ด้วยมือเรา การตกแต่งบ้านดิน
ตอนที่ 1 สุขาวดี
หลังจบขั้นตอนการทาสีบ้านดิน... อ่านต่อ
หญิงไทย 916
บ้านดินสร้างได้ด้วยมือเรา
ตอนที่ 7 การทาสีบ้านดิน
หญิงไทย 914
บ้านดินสร้างได้ด้วยมือเรา
ตอนที่ 4 การติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง... อ่านต่อ
หญิงไทย 911
บ้านดินสร้างได้ด้วยมือเรา
ตอนที่ 5 การทำโครงหลังคา... อ่านต่อ
หญิงไทย 912
บ้านดินสร้างได้ด้วยมือเรา
ตอนที่ 6 การทำช่องแสง ช่องลม... อ่านต่อ
หญิงไทย 913
การทำก้อนอิฐดินดิบ
ตอนที่ 1
เทคนิคในการสร้างบ้านดินหลังนี้... อ่านต่อ
หญิงไทย 908