อบเชยป่า

ชมหอคุณธรรมฟ้าอันงดงามที่ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)

เช้าตรู่อาทิตย์วันที่ 2 พฤศจิกายน ยวดยานบนท้องถนนจำนวนมากมุ่งตรงสู่นครปฐม ดินแดนที่เชื่อกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานลงเป็นแห่งแรกก่อนเผยแผ่ไปทั่วแผ่นดินสุวรรณภูมิ การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี หรือถนนบรมราชชน

หญิงไทย 942 ท่องเที่ยว
19 รัตนสังฆราชา พระบิดาแห่งสังฆมณฑลไทย
(ตอนที่ 23) สมเด็จพระญาณสังวร... อ่านต่อ
หญิงไทย 932
19 รัตนสังฆราชา พระบิดาแห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 22 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช... อ่านต่อ
หญิงไทย 931
พระมหากรุณาล้นหลั่งจากฟากฟ้า ที่มูลนิธิเทียนฟ้า
พระมหากรุณาล้นหลั่งจากฟากฟ้า... อ่านต่อ
หญิงไทย 931
19 รัตนสังฆราชา พระบิดาแห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 20 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ... อ่านต่อ
หญิงไทย 929
19 รัตนสังฆราชา พระบิดาแห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 19 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) รัตนสังฆราชาพระองค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชปุ่น... อ่านต่อ
หญิงไทย 928
19 รัตนสังฆราชา พระบิดาแห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 18
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน... อ่านต่อ
หญิงไทย 927
19 รัตนสังฆราชา พระบิดาแห่งสังฆมณฑลไทย
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์ หนังสือร่มเกล้าชาวไทย
ตอนที่ 15 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า... อ่านต่อ
หญิงไทย 924
19 รัตนสังฆราชาพระบิดา แห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 13 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า... อ่านต่อ
หญิงไทย 922
19 รัตนสังฆราชาพระบิดา แห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 12 . สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
รัตนสังฆราชาพระองค์ที่ 10... อ่านต่อ
หญิงไทย 921
19 รัตนสังฆราชาพระบิดา แห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 11 . สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสา ปุสฺสเทโว รัตนสังฆราชาพระองค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสา... อ่านต่อ
หญิงไทย 920
19 รัตนสังฆราชา พระบิดาแห่งสังฆมณฑลไทย
(ตอนที่ 10 ) สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ รัตนสังฆราชาพระองค์ที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์... อ่านต่อ
หญิงไทย 919
19 รัตนสังฆราชาแห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 9 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า... อ่านต่อ
หญิงไทย 918
19 รัตนสังฆราชาแห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 8 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค) รัตนสังฆราชาพระองค์ที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)... อ่านต่อ
หญิงไทย 917
19 รัตนสังฆราชาแห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 7 สมเด็จพระสังฆราชด่อน รัตนสังฆราชา... อ่านต่อ
หญิงไทย 916
ตอนที่ 6 สมเด็จพระสังฆราชสุก รัตนสังฆราชาพระองค์ที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนที่ 6 สมเด็จพระสังฆราชสุก... อ่านต่อ
หญิงไทย 915
สดุดี 100 พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯลฯ
19 รัตนสังฆราชา แห่งสังฆมณฑลไทย
ตอน 1 สายธารธรรมจากชมพูทวีปสู่แผ่นดินสยาม... อ่านต่อ
หญิงไทย 910
สดุดี 100 พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
19รัตนสังฆราชา แห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 5 สมเด็จพระสังฆราชมี... อ่านต่อ
หญิงไทย 914
สดุดี 100 พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯลฯ
19 รัตนสังฆราชา แห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 2 พระสังฆราชาสมัยกรุงธนบุรี... อ่านต่อ
หญิงไทย 911
100 พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯลฯ
19 รัตนสังฆราชา แห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 3... อ่านต่อ
หญิงไทย 912
สดุดี 100 พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
19 รัตนสังฆราชา แห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 4 สมเด็จพระสังฆราชศุข... อ่านต่อ
หญิงไทย 913

Pages