สังคีต จันทนะโพธิ์

คำสาปครูบาศรีวิชัย (๒)
“ตราบใดน้ำแม่ปิงไม่ไหลย้อนคืน อย่าเอาข้าไปเหยียบเมืองเชียงใหม่เป็นอันขาด”
สกุลไทย
คำสาปครูบาศรีวิชัย (๑)
อะไรที่ทำให้ครูบาศรีวิชัย ผู้ได้ชื่อว่า “นักบุญแห่งล้านนา” ผู้สร้างทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ ต้องอ้างน้ำแม่ปิงเป็นพยาน
“ตราบใดน้ำแม่ปิงไม่ไหลย้อนคืน... อ่านต่อ
สกุลไทย
คำสาปครูบาศรีวิชัย (๔)
สกุลไทย
คำสาปครูบาศรีวิชัย (๕)
สกุลไทย
คำสาปครูบาศรีวิชัย (๖)
“ตราบใดน้ำแม่ปิงแม่ใหลย้อนคืน อย่าเอาข้าไปเหยียบเมืองเชียงใหม่เป็นอันขาด”
หลังจากการพิจารณาคดีแล้วเสร็จ... อ่านต่อ
สกุลไทย
คำสาปครูบาศรีวิชัย (๗)
สกุลไทย
เจ้าหญิงอุบลวรรณา เจ้าหญิงม่ายผู้มาดมั่นแห่งราชสำนักเชียงใหม่ (๑)
       ... อ่านต่อ
สกุลไทย
เจ้าหญิงอุบลวรรณา เจ้าหญิงม่ายผู้มาดมั่นแห่งราชสำนักเชียงใหม่ (๒)
สกุลไทย
หลวงโยนกการพิจิตร จากมอญสัญชาติพม่าสู่คหบดีเชียงใหม่
       ... อ่านต่อ
สกุลไทย