นพ.กฤษดา ศิรามพุช

ขาวสารพัดพิษ ยิ่งขาวมากอาจทำป่วยมาก

คนขาวมีข้อเสียเปรียบอยู่หลายประการเหมือนกันครับ อาทิ เสี่ยงผิวแก่เร็ว เป็นฝ้าง่าย มะเร็งผิวก็มาได้ และเป็นแผลเห็นชัด

ยิ่งขาวยิ่งเสี่ยง

หญิงไทย 886 ความสวยความงาม, เรื่องน่ารู้ทั่วไป, สุขภาพ