กานพลู

อาหารเช้า ป้องกันเบาหวาน

ต้นเหตุของการเกิดโรคเบาหวานในคนไทยอันดับ 1 มาจากน้ำหนักเกิน อันเนื่องจากการงดอาหารบางมื้อและรับประทานอาหารบางมื้อในปริมาณมากเกินไป ...

หญิงไทย 941 สุขภาพ, อาหารการกิน

Pages