นิยายเขียนเอง

ประเภท: 
บทกลอน
ชายน้ำ ทะเล

ปลายปริมณฑล.

....................................

ประเภท: 
เรื่องสั้น
ที่สยามสแควร์
ชายน้ำ ทะเล

เธอที่รัก.

เราต่างเริ่มต้นที่ตรงไหน ?

ใช่ที่ริมขอบฟ้า...

ใช่ที่โค้งรุ้งงาม...

ใช่ที่ความดิ้นรนแสวงหา...

หรือ ใช่เพราะชีวิต คือการเดินทาง..

ลูกแม่ชี

กะแล้วเชียวว่าเขียนเรื่องอยู่ดีๆไฟล์ก็หายไปเลยต้องโทษอะไรดีหนอไม่เซฟงานหรือเขียนอินจนแบตหมด

ประเภท: 
เรื่องสั้น
Avaria

 

ประเภท: 
เรื่องสั้น
Avaria

 

 

Pages