แสงจากสรวง

ฟ้ากำหนดให้ เจ้าฟ้าสุดาวดี ต้องทำหน้าที่เพื่อความสงบของสยามประเทศ ทว่าในใจนั้นรับรู้ความรู้สึกของชายต่างชาติ ผู้เป็นทั้งองครักษ์พิทักษ์ตน และเป็นเสมือนเพื่อนให้ความอาทรเสมอมา แต่การจะผูกสมัครสามัญชน มิใช่เรื่องง่าย กระนั้น เจ้าฟ้าสุดาวดี ก็ยังเก็บรักษาความรู้สึกนี้ไว้ และก้าวไปสู่อิสรภาพได้ในที่สุด

ราคาขาย: ฿185.00
ราคาเต็ม: ฿185.00
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง