ข้ามสีทันดร

ความผิดพลาดของผู้ตกเป็นทาสยาเสพติด ส่งผลกระทบทั้งแก่ตนเอง บุคคลรอบข้าง และสังคม สะท้อนภาพของครอบครัวที่หากไม่มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ดูแลกันและกัน ความแตกร้าวก็ย่อมรออยู่ ณ ปลายทาง

ราคาขาย: ฿375.00
ราคาเต็ม: ฿375.00
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง