เริ่มจากวิธีคิดเพื่อพัฒนาองค์กร

Author: 
Chanunphat
ประเภท: 
สารคดี/บทความ

              สิ่งที่ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังนั้น ผมว่าไม่ได้เป้นสิ่งที่แปลกใหม่อะไรมากหรอกครับ เพราะเชื่อทุกท่านได้ผ่านมันมาหมดแล้ว 
       เป็นโชคดีของผมที่ได้มีโอกาสทำงานกับคน อ้าววว แล้วใครไม่ได้ทำงานกับคนบางล่ะ  คือผมทำงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์
     โดยทั่วไปจะเรียกว่า "ฝ่ายบุคคล" "HR" นี่ล่ะครับมันคือการเริ่มต้นการทำงานของผม โอกาสหลายๆอย่างในการทำงานของผม
     ต้องเรียนรู้กับคน และคนก็พัฒนาผม ผมก็ต้องพัฒนาคน และคนพัฒนาองค์กร 
             วันนี้ผมมีเรื่องที่จะทำเสนอเพื่อเป็นมุมมองให้หลายๆท่านได้เป็นข้อคิด "ทุนมุนษย์" เป็นคำที่ค่อนข้างเก่า แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่เข้าใจ
ทุนมนุษย์ "Human Capital" เสมือนเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุด และการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดทางหนึ่งขององค์กรในยุคปัจจุบัน
      "ทุนมนุษย์ คือการจัดการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด"
นี่ละครับที่ผมบอกว่าผมทำงานกับคน และคนที่ผมทำงานด้วย เขาเป็นฟันเฟืองที่นำพาความสำเร็จมาสู่องค์กร
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่วงการทรัพยากรมนุษย์หรือด้านบริหารในบ้านเรา แต่กระไรนั้น ผมมองว่าทุกองค์กรไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการทำมันให้เกิด
เป็นรูปธรรม  เพราะเรามัวแต่มองปัจจัยที่เป็นกลไกของงานเรา หรือของธุรกิจ ก็อย่างว่าแหละครับ งานทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้เป็น Profit Unit 
พูดง่ายๆไม่ได้สร้างกำไรให้องค์กร แถมยังสร้างต้นทุนอีก ไหนจะค่าสวัสดิการ  เงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล อบรมพนักงาน
ผู้บริหารและคนในวงการธุรกิจจึงมองว่า HR น่าเบื่อ น่ารำคาญ แต่ที่ไหนได้มีปัญหาโทษ HR หมด ไม่ว่าจะ หาคนไม่ทัน หาทันก็ทำได้ไม่ดี
หาได้ดีก็อยู่ไม่ทน ถึงอยู่ทนห็ไม่พัฒนา 
         นี่จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุของการพัฒนาในบ้านเราที่ดีๆหาย อะไรมาฉันก็รับ แต่ไม่ได้ทำมันใหเกิดขึ้นจริง ถึงเกิดขึ้นจริงก็ไม่ต่อเนื่อง
ซึ่งผมโชคดีที่ผู้บริหารในองค์กรเห็นความสำคัญของเรื่องนี้มากกว่าเฉพาะ Recruit>>Retrain>>Retire การพัฒนามันเลยซึมเข้าตัวผม
ไปโดยปริยาย การพัฒนาในด้านทุนมนุษย์เป็นหนึ่งหลายโปรแกรมที่ทำให้องค์กรเกิดมูลค่าที่เพิ่มขึ้น Valua Added และได้ครับทุกมิติใน
การพัฒนาที่ยั่งยืนจริง โดยองค์ประกอบเริ่มจาก 
     ผู้บริหารที่มีประสิทธิผล>>ผู้นำที่เป็นผู้มอบผลงาน>>ตำแหน่งที่มีความสำคัญ>>ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
   กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรค่าแก่การทำนุ และรักษาให้คงไว้เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากคน 
ผมได้ยินหลายๆพูดว่านวัตกรรม Innovation ใหม่ของโลกโคตรเจ๋งเลย แต่ถ้าวันนี้ไม่มีนวัตกร Innovator ก็ไม่มีนวัตกรรม
ในฐานะที่ผมได้คลุกคลีในด้านทรัพยากรมนุษย์ ผมมั่นใจเหลือเกินว่า ทำงานอะไรก็หนีไม่พ้นมนุษย์ ฉะนั้นเรามาสร้างคุณค่า
ให้มนุษย์อยู่รอบตัวเรากันเถอะครับ Human Resource Tranformation
 
ชนันพัฒน์ 
20042013