บนบ่าพ่อ...รวมเรื่องสั้น 150 คำ...เรื่อง ๕๐/๑๐๐

Author: 
สมหมาย พิมพ์อูบ
ประเภท: 
เรื่องสั้น
บนบ่าพ่อ

                                      “๕๐/๑๐๐”
เขาเดินไปมาหลายเที่ยว หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของห้างแห่ง
หนึ่ง แล้วหยุดตรงม้านั่ง
“นั่งก่อนไหมพ่อหนุ่ม?” ชายชราชักชวน
“ขอบคุณครับลุง”
“รอใครอยู่หรือเปล่า?”
สายตาเขาจ้องมองบริเวณเคาน์เตอร์อย่างกล้าๆกลัวๆ “ไม่ได้รอใคร
หรอกครับ” เขาดูประหม่าอย่างเห็นได้ชัด
“ประชาสัมพันธ์สวยดีนะว่าไหม?”
“ครับ สวยครับ จริงๆ แล้วผมกำลังจะชวนเธอไปกินข้าวกลางวัน แต่
...”
“อีกห้านาทีเที่ยง ทำไมไม่เดินไปบอกเธอล่ะ?”
“บอกตามตรงครับลุง ผมไม่กล้า”
“โลกนี้มีทางเลือกเสมอ ถ้าไม่ลองพลาด ๑๐๐% ถ้าลองยังมีโอกาสได้
๕๐% ต้องเลือกแล้วพ่อหนุ่ม อีกอย่างถ้าช้าลุงจะไปชวนเธอเองนะ”
ชายชรายิ้มที่มุมปาก
“จริงอย่างที่ลุงพูด ลุงชอบเธอหรือครับ?”
“เปล่า! ลูกสาวลุงเอง”

เกร็ดความรู้
การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ มาจากภาษาอังกฤษว่า Public Relations ซึ่งคำ
ว่า Public แปลว่า ประชา หมายถึง หมู่ชน สาธารณชน หรือประชาชน ส่วน
Relations แปลเป็นไทยว่า ความสัมพันธ์ หมายถึง การสัมพันธ์ หรือการ
ผูกพัน
การประชาสัมพันธ์จึงหมายถึง การเกี่ยวข้องผูกพันกับหมู่คน หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนนั่นเอง
นักวิชาการบางท่านให้คำจำกัดความ การประชาสัมพันธ์ คือ วิธีการ
ของสถาบันอันมีแผนการและกระทำต่อเนื่องกันไป เพื่อที่จะสร้างหรือให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชน เพื่อให้สถาบันและกลุ่มประชาชนที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน
เพื่อให้สถาบันดำเนินงานไปได้ดีตรงความมุ่งหมาย

คำคม
“Courage is not the absence of fear, but rather the judgment that
something else is more important than fear.” -- Ambrose Redmoon
“ความกล้าไม่ได้เกิดจากการกำจัดความกลัวให้หมดไป แต่เกิดจากการ
ที่เราตัดสินแล้วว่ามีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าความกลัวนั้น” -- แอมโบรส เรด