วางไม้เอก...ว่าง

Author: 
ภ. รินชากร
ประเภท: 
บทกลอน

   

เหนื่อยก็พักหนักก็วางแล้วจะว่าง   

       วางกับว่างต่างกันนิดตรงจิตใจ

              หากใจไม่...ปล่อยวางบางอย่างไป 

                     เที่ยวแบกไว้แล้วจะว่างอย่างไรกัน               

                               

 จิตที่ว่างคือหนทางแห่งความสุข  

      ส่วนความทุกข์เพราะเฝ้าถืออยู่อย่างนั้น

             เพียงแค่ปล่อยสุขก็มาอย่างเร็วพลัน  

                  สุขวันนั้นจากวันนี้ที่ปล่อยวาง