เพียงให้

Author: 
นายพระยา
ประเภท: 
บทกลอน

...ไม่ขอคืนหรอกความรัก

ฉันเหลือมากพอจะให้คนทั้งโลก

โรงงานผลิตกว้าง 3000 โยชน์ ทางทิศเหนือของหัวใจ

กำลังผลิตมากพอเกินความต้องการ

ปรารถนาเพียงการให้

ถึงแม้สุดท้าย....

มันจะมากองอยู่หน้าบ้านฉันก็ตามที