ใบไม้ไหวในความสุข

Author: 
Nuchida.
ประเภท: 
บทกลอน
Winter or Summer

อ้าว อ้าว มาหลายวัน
 
จากพระจันทร์ครึ่งมาถึงครึ่งกว่า
 
ลมเอย ลมก็หาย หายหน้า
 
ฟ้าเปื้อน เปื้อน เมฆ ป่องป่อง ก็ล่องลอย
 
แอบเห็นใบไม้ ไหว ไหว
 
วันที่หัวใจ หงอย หงอย
 
ฝนจ๋า ฟ้าคอย คนคอย คอย
 
ขอหน่อย ดับร้อน ร้อน ตอนหน้าหนาว