อยากเขียน

Author: 
ทาดสิน

๑ ฉันแค่อยากเขียนหนังสือ
เพราะว่าคือสิ่งเคยฝันใฝ่
และสิ่งเหล่านี้ออกจากใจ
ด้วยอยู่ในสายเลือดและวิญญาณ
๒ หนังสือเป็นเพื่อนของฉัน
มันสำคัญสัมพันธ์มานาน
เขียนหนังสือคราใดแสนสำราญ
เบิกบานเหมือนอยู่ในวิมานเอยฯ