เพราะเราอยู่ด้วยกัน

Author: 
คุณนายหอยหลอด
ประเภท: 
บทกลอน

บางครั้งผิด บางครั้งพลาด ขาดบางจุด
บางครั้งฉุด จิกกระชาก ลากลงดิ่ง
บางครั้งแรง บางครั้งช้า พาไหวติง
บางครั้งนิ่ง ทิ้งร้าวรอน อาวรณ์หา
ถึงวันนี้ จะไกลใกล้ ใจโหยอ่อน
ยามสั่นคลอน ถอนกำลัง ยังเห็นหน้า
ยืนเคียงข้าง กุมมือจับ ซับน้ำตา
ทุกเวลา น้องมีพี่ ดูแลกัน