ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ เชียงคำ

เส้นไหม ใยฝ้าย ลวดลายบนผืนผ้า
ช่างภาพ: 

ลวดลายผ้าทอไทลื้อที่ปรากฏอยู่บนเสื้อครุย มหาวิทยาลัยพะเยา แสดงให้เห็นว่าศิลปะและลวดลายบนผืนผ้าที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองของชาวไทลื้อช่างงดงามโดดเด่นและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ไทลื้อ หรือ ไตลื้อ เป็นชาวไทยกลุ่มหนึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองปันนาของจีน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือการใช้ภาษาไทลื้อ และยังมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อื่นๆ เช่น การแต่งกาย ศิลปะและประเพณีต่างๆ ศิลปะที่โดดเด่นของชาวไทลื้อ ได้แก่ ผ้าทอไทลื้อ นิยมใช้ผ้าฝ้ายทอลวดลายที่เรียกว่า ลายน้ำไหล ผ้าทอไทลื้อ สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าตัดเสื้อ ผ้าถุง ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ ถือเป็นผลงานศิลปหัตถกรรมที่เปี่ยมด้วยคุณค่า มีลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ลายม้า ลายช้าง ลายสิงห์ ลายนก ลายขอ ลายดอกแก้ว และลายดอกจันทร์ เป็นต้น ลวดลายที่เกิดจากความเชื่อถือศรัทธาพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี อาทิ ลายพญานาค ลายหงส์ ลายปราสาท ลายพานพุ่มดอกไม้ และลายช่างฟ้อนถือช่อดอกไม้ ฯลฯ ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมา ความสัมพันธ์ และวิถีชีวิต ผ้าทอไทลื้อ จึงเป็นผืนผ้าที่มีลวดลายงดงามและแฝงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไว้ด้วย

กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก เชียงคำ ตั้งอยู่ภายในวัดทุ่งมอก หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อบ้านทุ่งมอก พิเศษกว่าที่อื่นๆ คือ ใช้กี่กระตุก ความกว้าง 70 นิ้ว และ 100นิ้ว ซึ่งทอผ้าตะเข็บเดียว ชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าถุงลายไทลื้อโบราณดั้งเดิมและลวดลายประยุกต์ ผ้าคลุมเตียง ผ้าสไบลวดลาย และผ้าที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ จากผลงานที่โดดเด่นทำให้กลุ่มทอผ้าทุ่งมอกแห่งนี้ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรมากมาย กลุ่มทอผ้าทุ่งมอก รับทอผ้าตามสั่งอีกด้วย สนใจสั่งผลิตภัณฑ์โทรติดต่อได้ที่ 0-5441-6396 08-1030-3479

นอกจากนี้บริเวณวัดพระธาตุสบแวน และที่ตลาดนัดบ้านฮวก กิ่งอำเภอภูซาง ก็จัดกิจกรรมทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน ยามว่างจากภารกิจประจำ แม่หญิงชาวเชียงคำจะมารวมตัวกันทอผ้าที่นี่ ใครผ่านไปเที่ยวอำเภอเชียงคำ ก็แวะเวียนไปชมวิธีการทอ และซื้อหามาเป็นสมบัติส่วนตัวกันได้ค่ะ