รมย์ณลินญ์ นีลพจน์

ดาวพราวแสง

หลังจากที่สาวสวยแก้มใส "เบลล์"...รมย์ณลินญ์ นีลพจน์ เรียนจบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เบลล์ก็เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าโครงการ Summer Work & Travel U.S.A. ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่อยู่ในความดูแลของ U.S. Department of State for the Work and Travel Program, Office of Exchange Coordination and Designation, Bureau of Educational and Cultural Affairs มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประชาชนจากประเทศอื่นๆ ทั้งยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของแต่ละประเทศ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม เปิดโอกาสในการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอเมริกัน และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา มีชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติเดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนี้...กลับมาเมืองไทยแล้ว สาวเบลล์มีความฝันเล็กๆในใจว่าอยากทำงานด้านกราฟฟิคดีไซน์ค่ะ