ตามไปดูน้องหนูทำนา

พลอยหลากสี
ช่างภาพ: 

แม้ว่าฝนก็ลาฟ้าก็แล้ง แต่เพื่อตระหนักถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ก็ไม่ได้ย่อท้อที่จะจับปูใส่กระด้ง เอ๊ย! นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 46 คน ลงดำนาปลูกข้าว ตลอดจนเรียนรู้เรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากข้าวค่ะ ท่าน ผอ.คนขยันเล่าถึงความเป็นมาที่พาน้องๆหนูๆมาลงโคลนลุยเลนเพื่อปลูกข้าวในครั้งนี้ว่า

"...ทางโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2555 โดยกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ ซึ่ง สพฐ. เปิดสอนทั้ง 860 ชั่วโมง แต่สาธิตนวัตกรรมเปิดสอนทั้งหมด 1,060 ชั่วโมง โดย 860 ชั่วโมง การเรียนการสอนที่บูรณาการผสมผสานเนื้อหาเชื่อมโยงเข้ากับตัวหลักสูตรกลุ่มสาระ ส่วนอีก 200 ชั่วโมง มีการเสริมในเรื่องของภาษาอังกฤษเข้าไปในตัวหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนจะเน้นฝึกประสบการณ์ให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาและมีเหตุผล เน้นทักษะปฏิบัติ...

...โดยในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และรายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการเรียนการสอนต้องการให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของข้าวและนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าว ตลอดจนมีความตระหนักเห็นความสำคัญของข้าวแต่ละเม็ด ว่ามีความเป็นมาอย่างไร กว่าที่จะเจริญเติบโตมาเป็นข้าวให้รับประทาน ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างจิตสำนึกของเด็กๆ จึงดำเนินจัดการศึกษาดูงาน และปฏิบัติจริง เริ่มตั้งแต่ถอนกล้า ดำนา ตลอดจนกระบวนการผลิตข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี หลังจากนั้นนำผลิตภัณฑ์ข้าวมาแปรรูปเป็นอาหารรับประทาน แต่ละกระบวนการเรียนการสอนเหล่านี้จะทำให้เด็กๆได้คิดและสร้างความเข้าใจ เนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติจริง..."

สาวน้อยแก้มใสลูกครึ่งเกาหลี ชื่อ เด็กหญิง "ยูจิน กู" นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เล่าถึงกิจกรรมให้ฟังด้วยดวงตาเป็นประกายว่า

"...ตื่นเต้นที่คุณครูจะพาไปทำนาค่ะ เพราะว่าไม่เคยเห็นนาข้าวมาก่อน อยากทำนามาก เมื่อไปถึงสนุกมาก เห็นชาวนากำลังดำนาอยู่หลายคน น่าจะสนุก เหมือนชาวนาไม่ร้อน แต่เมื่อลงไปถอนกล้า ต้นกล้าถอนง่าย แต่แดดร้อนมาก ทำให้รู้ว่าการทำงานยากมาก กว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ด หนูรักชาวนาที่ทำนาให้หนูมีข้าวกิน ตอนบ่ายได้อยู่กลุ่มของการทำ 'ขนมครก' ขนมครกทำมาจากแป้งข้าวเหนียว สนุกมากที่ได้ทำขนมครกค่ะ"

ตามไปถามน้อง "ภูมิ" เด็กชายภูเบศ มุ้งทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ร.ร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้ความมาว่า "...แดดร้อนมากครับ ลงไปในโคลนมันสนุกมาก ดำนายาก ต้องทำต้นกล้าให้เป็นแถวๆ ต้องปักต้นกล้าลงไปทำให้ตรง กว่าจะปักกล้าลงไปยากมาก กว่าข้าวจะเป็นเม็ด ต้องมาจากเปลือก ต้องเข้ากระบวนการผลิตสีข้าว นำข้าวที่ได้มาผลิตแปรรูปเป็นอาหาร 'ข้าวแต๋น' ได้ฝึกทำข้าวแต๋นด้วย อยากไปทำนาอีกครั้ง ช่วยชาวนาทำนา"

"จันทร์เจ้า" เด็กหญิงณกมล อร่ามเรือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ร.ร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกับเราว่า "...หนู เห็นแผ่นข้าวแต๋นก่อนนำไปทอดช่วงบ่าย นึกถึงตอนที่ได้ลงไปดำนาจริงๆ ในช่วงตอนเช้า 'การเดินบนโคลน' ยากมากเลย ต้องพยุงตัวไม่ให้ล้ม ชาวนาเก่งมาก ที่สามารถเดินบนโคลนได้ หนูดำนาเสร็จเป็นคนสุดท้ายเลยค่ะ เพราะตอนปักกล้าลงไป มันทำยากมาdเลย..."

สิ่งดีๆที่ได้จากการทำนาในครั้งนี้คือประโยคคำมั่นสัญญาที่ว่า "ต่อไปนี้หนูจะไม่ทานข้าวเหลืออีกแล้วค่ะ"

"ทอย" เด็กชายภูรินทร์ จิตติสุรัตน์ นักศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ร.ร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เล่าว่า "...จะชวนพ่อกับแม่ไปที่ ศูนย์วิจัยข้าวอีกครั้ง อยากไปช่วยชาวนาทำนา เคยลงโคลนในสวนบ้านยาย แต่ไม่เคยลงโคลนในแปลงนา มันเหนียวมาก แดดยังร้อนอีก 'ผมล้มในโคลนด้วย' เคยเห็นแต่เมล็ดข้าวที่โลตัส ไม่เคยรู้ว่า กว่าจะเป็นเมล็ดข้าวต้องผ่านการปลูกข้าวในโคลนมาก่อน หลังจากที่ทำนาเสร็จได้มาทำขนมข้าวตู ซึ่งทำมาจากข้าว กว่าจะเป็นข้าวตูที่กินได้ ต้องผ่านวิธีผลิตที่ยากเหมือนกัน 'ผมจะตักข้าวและกับข้าวที่พออิ่มข้าวจะได้ไม่เหลือ'"

กระบวนการเรียนการสอนที่ปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียนได้เห็นได้ลงมือปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มปลูก ตลอดจนรู้กระบวนการผลิต และนำมาแปรรูป ทำให้รู้ว่ากว่าที่จะมาเป็นข้าว 1 เมล็ด จนกลายมาเป็นข้าว 1 จาน ให้ได้รับประทานกัน ยากลำบากขนาดไหน...รับรองว่าจากวันนี้เป็นต้นไป ความรักข้าว รักชาวนาไทยจะฝังอยู่ในจิตใจของน้องๆทุกคนอย่างไม่มีวันลบเลือนค่ะ