สิ่งที่ผู้หญิงกลัว

คิดเห็นประเด็นข่าว

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษ ลงคะแนนเสียงเห็นชอบร่างกฎหมายซึ่งอนุญาตให้ผู้นิยมรักร่วมเพศสามารถแต่งงานกันได้ ด้วยคะแนน 400 ต่อ 175 แม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมของ เดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ มากถึงกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเลือกตั้งทั่วไปในอังกฤษที่จะมีขึ้นในปี 2558 ขณะที่อังกฤษจะกลายเป็นประเทศที่ 11 ที่ผ่านกฎหมายเปิดทางให้กลุ่มรักร่วมเพศแต่งงานกัน โดยก่อนหน้านี้คู่รักร่วมเพศในอังกฤษมีสิทธิในการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคู่ในฐานะพลเมืองมาตั้งแต่ พ.ศ.2548 แต่ไม่สามารถแต่งงานกันได้ตามกฎหมาย

ไอแอลโอ หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศสรุปแนวโน้มการจ้างงานของโลกว่าอัตราการว่างงานในปี 2556 จะทำลายสถิติใหม่ซึ่งจะทำให้อัตราการว่างงานทั่วโลกในปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 202 ล้านคน สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์การว่างงานทั่วโลกที่เลวร้ายโดยเป็นผลมาจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างการดำเนินนโยบายทางการเงินและด้านงบประมาณ ตลาดแรงงานถูกโจมตีด้วยมาตรการรัดเข็มขัดอย่างเข้มข้นในหลายประเทศ ขณะเดียวกันแรงงานเองก็เกิดอาการถอดใจกับวิกฤติจ้างงานที่เป็นอยู่ ขณะที่ความคาดหวังด้านการจ้างงานยิ่งดูน่าสิ้นหวังมากขึ้น โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มหนุ่มสาว โดยขณะนี้มีแรงงานวัยหนุ่มสาวอายุระหว่าง 15-24 ปีมากถึง 74 ล้านคน ที่ไม่มีงานทำ ซึ่งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจะยิ่งผลักดันให้คนกลุ่มนี้ตกงานเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งล้านในปีหน้า

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาพบรูปแบบครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงเป็นครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 53.9 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 55 ในปี 2552 ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ปัจจุบันครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีมากถึง 2.5 ล้านครอบครัว โดยส่วนใหญ่เมื่อพ่อแม่แยกทางกันลูกมักจะเลือกอยู่กับแม่มากกว่าพ่อ ซึ่งเมื่อลูกเลือกอยู่กับแม่เป็นส่วนใหญ่ ปัญหาที่แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเผชิญมากที่สุดก็คือ ความสัมพันธ์กับลูก เศรษฐกิจการเงินและรายได้ อย่างไรก็ตามแม้จะเลี้ยงลูกตามลำพัง แต่ซิงเกิ้ลมัม เหล่านั้นก็มีความสุขดีตามอัตภาพ

เภสัชกรหญิงพรพิมล ปรีชาบริสุทธิ์กุล หนึ่งในทีมวิจัยให้ข้อสังเกตว่า แม่เลี้ยงเดี่ยวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยส่วนใหญ่มีรายได้ 10.000-30,000 บาท แต่ส่วนใหญ่จะกล้าเปิดตัวเองสู่สังคมมากขึ้น ไม่มองว่าเป็นปมด้อยเหมือนแต่ก่อน สะท้อนให้เห็นถึงความเก่ง แข็งแกร่งและมั่นใจในตัวเอง และส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเลี้ยงลูกไปพร้อมๆกัน ข้อดีของแม่เลี้ยงเดี่ยวรุ่นใหม่ก็คือ เมื่อต้องเลี้ยงลูกตามลำพัง เธอจะทุ่มเทชีวิตให้กับลูก แม้จะรักสวยรักงามแต่จะเลือกใช้เครื่องสำอางราคาไม่แพงนัก แถมยังเป็นเครื่องสำอางแบบขายตรง ส่วนยานพาหนะส่วนตัวที่ขับพาลูกไปส่งโรงเรียนนิยมใช้โตโยต้า ขณะที่มือถือส่วนใหญ่ใช้โนเกีย และแม่มือเดี่ยวส่วนใหญ่พร้อมจ่ายเพื่อให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เธอจะเลือกโรงเรียนที่สอนการพัฒนาการและให้ลูกพึ่งพาตนเองได้ ความกังวลในเรื่องโภชนาการจึงทำให้แม่มือเดี่ยวพิถีพิถันในการเลือกอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ เพื่อให้ลูกมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

ด้าน จะเด็ด เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เรียกร้องให้สังคมไทยหามาตรการกำราบความเจ้าชู้ของชายไทยหลังจากที่เคยมีข่าวข้าราชการในกระทรวงแห่งหนึ่งพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสจากการต้องโยกย้ายงานไปตามจังหวัดต่างๆด้วยการมีภรรยาถึง 7 คน โดยอยากเห็นบทบาทของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งรับผิดชอบเรื่องแบบนี้โดยตรงจับมือร่วมกับสำนักงานข้าราชการพลเรือนอย่างจริงจังโดยอาจจะตั้งเป็นกฎขึ้นมาเพื่อลงโทษตั้งแต่เบาไปถึงหนักที่สุด เพราะเรื่องดังกล่าวกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยซึ่งถ้าสามารถทำได้จะทำให้ข้าราชการระวังตัวและคิดถึงครอบครัวควบคู่ไปกับอนาคตมากขึ้น ขณะเดียวกันควรเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงออกมาร้องทุกข์ และคนที่รับร้องทุกข์ต้องเป็นคนกลาง

สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศให้ทัศนะว่า อยากแนะนำให้ผู้ก่อการลองไปดูเด็กๆที่ถูกทอดทิ้งตามบ้านพัก ดูผู้ติดเชื้อ ดูผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมตามบ้านพักฉุกเฉิน จะได้รู้ว่าปัญหาที่คนเป็นผู้ชายก่อไว้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างไร

ส่วน ธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง ให้คำแนะนำแบบจัดหนักจัดเต็มเลยว่า ขณะนี้ผู้หญิงมี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหานี้ ไม่ว่าสตรีจะตกอยู่ในสถานะภรรยาหลวง ภรรยาน้อย หากได้รับผลกระทบด้านร่างกายและจิตใจ สามารถไปร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับสามีภายใต้ พ.ร.บ.นี้ แต่ถ้าจะให้ดี ก่อนตัดสินใจคบหากับใครตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าเขามีสถานะเช่นไร โดยสามารถตรวจสอบไปตามเขตต่างๆซึ่งขณะนี้มีระบบออนไลน์สามารถดูข้อมูลได้ทั่วประเทศ ที่สำคัญสังคมไทยต้องไม่ยอมรับผู้ชายที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เหมือนที่ในต่างประเทศถือเป็นเรื่องเลวร้าย ต้องลาออกจากงาน

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีโดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยการอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ตามขนาดของจังหวัดโดยแบ่งเป็นจังหวัดขนาดเล็กที่มีประชากรตั้งแต่ 600,000 คน จำนวน 35 จังหวัด จังหวัดขนาดกลางที่มีประชากรตั้งแต่ 600,000 -1,000,000 คนจำนวน 22 จังหวัด จัดสรรให้ 100 ล้านบาท จังหวัดขนาดใหญ่ที่มีประชากรตั้งแต่ 1,000,001 คนขึ้นไป จำนวน 20 จังหวัด จัดสรรให้ 130 ล้านบาท โดยในปีนี้จะมีการปรับวิธีการทำงานด้วยการให้น้ำหนักนโยบายของรัฐบาลไปที่การให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบูรณาการดูแลช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสที่เป็นวันสต็อปเซอร์วิสอย่างแท้จริง จากเดิมเป็นงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะมีกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเครือข่ายเด็กสตรีและผู้ด้อยโอกาสทั้งหมดมาบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้จะมีการบูรณาการกับภาคเอกชนเพื่อให้ความช่วยเหลือเสริมสร้างอาชีพกับสตรีให้มีช่องทางยกระดับรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมคัดเลือกสตรีที่เป็นผู้นำในแต่ละสาขาอาชีพจากระดับตำบลไปสู่ระดับอำเภอและระดับประเทศเพื่อให้มีการพัฒนากลุ่มสตรีที่เป็นผู้นำมีความรู้ความสามารถให้มีศักยภาพสามารถก้าวสู่เวทีโลก โดยรัฐบาลพร้อมจะผลักดันและสนับสนุนสตรีกลุ่มนี้ให้กลับมาสอนถ่ายทอดวิชากับสตรีในกลุ่มเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสตรีไทยต่อไป

คงเป็นของขวัญชั้นดีที่จะมอบให้กับหญิงไทยในวันสตรีสากล 8 มีนาคม ปีนี้ เพื่อให้เพศแม่ทุกคนตระหนักถึงความเข้มแข็ง ที่จะยืนหยัดโดยปราศจากความกลัวอีกต่อไป