ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน

รักเรา รักษ์โลก
ช่างภาพ: 

สำหรับกิจกรรม "MICHELIN Used Tyre Design Contest : โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน" เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยรุ่นใหม่ใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 300,000 บาท ซึ่งจัดโดย บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ "สุวัฒน์ ตันติพัฒน์" ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสำหรับโครงการฯ เปิดเผยว่า

"...ทางสำนักงานฯ รู้สึกดีใจที่ได้เห็นความตั้งใจและการให้ความสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชนในการรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดย 'กิจกรรม MICHELIN Used Tyre Design Contest: โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับ มิชลิน' ซึ่งทาง บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ได้ริเริ่มขึ้นด้วยความมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึก ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นับเป็นตัวอย่างที่ดีของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติ ทั้งในด้านการส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมกันคิดค้น ออกแบบ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์จากยางใช้แล้วอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งหากทุกภาคส่วนมุ่งมั่นร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถผลักดันให้ประเทศชาติพัฒนาไปในทิศทางที่สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน..."

สุชาลา เทพบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า...มิชลิน ในฐานะผู้ผลิตยางชั้นนำของโลก มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้าง "การสัญจรอย่างยั่งยืน" ให้เกิดแก่ประชาคมโลก โดยมิชลินในประเทศไทยได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี การรณรงค์ลดอุบัติเหตุ มุ่งสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับกลุ่มเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด ทางบริษัทฯได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม "MICHELIN Used Tyre Design Contest: โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน" โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา และครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำความรู้ความสามารถมาสร้างสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและส่งเข้าประกวด เป็นการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม พร้อมเล็งเห็นโอกาสในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานกับบริษัท..."

การตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและประโยชน์ในการใช้สอยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งผลงานทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างคร่ำเคร่งของคณะกรรมการ โดยสิ่งประดิษฐ์ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ R Safety Bomb (บังเกอร์นิรภัย) จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศาลายางโลกแห่งมิชลิน จากวิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 65,000 บาท และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ แนวป้องกันการกู้ระเบิด จากวิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท

ศรัญยู ปักปิ่น ชั้น ปวช. ปี1 สาขาเครื่องจักรและซ่อมบำรุง ตัวแทนจากทีมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ผู้คว้ารางวัลชนะจากสิ่งประดิษฐ์ R Safety Bomb (บังเกอร์นิรภัย) เล่าถึงความรู้สึกแห่งชัยชนะในครั้งนี้ว่า

"ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่สิ่งประดิษฐ์ของทีมสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ของทีมเราสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยซับสะเก็ดระเบิด เช่น ระเบิดแสวงเครื่อง ซึ่งส่วนประกอบของระเบิดชนิดนี้จะมี เศษเหล็ก เศษลวด ตะปู เศษแก้ว ไม่ให้กระเด็นมาสัมผัสร่างกายของเจ้าหน้าที่ที่เก็บกู้ และตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยโดยตรง ผมในฐานะตัวแทนของทีมต้องขอขอบคุณทางมิชลินที่ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเปิดโลกกว้างทางความคิดให้กับผม และเพื่อนๆ"

มนตรี บรรพตเกษตร สาขางานยานยนต์ ชั้น ปวส. ปี 1 เป็นตัวแทนของทีมวิทยาลัยเทคนิคตาก รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากผลงาน ศาลายางโลกแห่งมิชลิน เล่าถึงความรู้สึกในวันนี้ว่า "รู้สึกดีใจกับรางวัลมากครับ สมกับความตั้งใจและความอุตสาหะในการประดิษฐ์ผลงานชิ้นนี้ โดยทีมมีแนวความคิดที่อยากจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกกลุ่ม ซึ่งศาลายางโลกแห่งมิชลินของทีมเราก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ เพราะสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือจะเป็นศาลาสำหรับพักผ่อนก็ได้ สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณทางมิชลิน ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ทำให้พวกผมและเพื่อนๆ ได้แสดงความสามารถในการนำยางรถที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด"

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากผลงานแนวป้องกันการกู้ระเบิด ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา โดย นายมะซอฟี เจ๊ะเม๊าะ ชั้น ปวส. ปี 2 แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม เป็นตัวแทนของทีม เล่าว่า "ทีมของเรามีแนวความคิดในการประดิษฐ์ แนวป้องกันการกู้ระเบิด มาจากการเห็นการเก็บกู้ระเบิดของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยง โดยที่ไม่มีอุปกรณ์กำบัง เราจึงได้คิดจะนำยางรถที่ไม่ได้ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นแนวกำบังของเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเซฟเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบ และประดิษฐ์ ซึ่งพวกผมก็คิดที่จะพัฒนาและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นครับ"

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่มิชลินได้ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน หากน้องๆ สนใจร่วมโครงการต่างๆของทางมิชลิน สามารถติดตามข่าวสารข้อมูล ได้ www.michelin.co.th ค่ะ