กองทุนฯลฯ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์"

ศิลปกรรม-งานศิลป์

 

"ผมขอเรียนไว้ ณ ที่นี้ว่า ไม่ว่าอีกกี่สิบปีข้างหน้าต่อไปเราก็ต้องร่วมกันสร้างเครือข่ายเหล่านี้ออกไปเพื่อให้สังคมไทยเข้มแข็ง และนี่คือหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันทำ และจะลังเลหรือชะงักงันไม่ได้เลย เหนือสิ่งอื่นใด กระผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความชื่นชมในการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้ที่ให้การอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของกองทุนฯ มาอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้ประจักษ์ชัดแล้วว่า การดำเนินกิจกรรมของกองทุนฯ ได้หยั่งรากและมีส่วนช่วยค้ำชู ปลูกฝังแนวคิดแห่งการทดแทนคุณแผ่นดินให้แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ และเมื่อสอดรับกับแรงสนับสนุนนานนับ 10 ปี จากกุศลจิตของท่านทั้งหลายที่เล็งเห็นความสำคัญในสิ่งเดียวกันนั่นคือ การบ่มเพาะ และพัฒนาคนของชาติให้ถึงพร้อมด้วยความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรม"

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กล่าวในงานแถลงผลดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ พร้อมเตรียมจัดพิธีมอบทุนและจัดหาทุนประจำปี 2555 เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันซื้อโต๊ะบริจาคเพื่อการกุศล ชมผลงานศิลปกรรม และร่วมประมูลนำรายได้สมทบกองทุนฯ ช่วยนักศึกษาด้านศิลปะทั่วประเทศ พร้อมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ยืนหยัดสร้างคุณภาพของคนเพื่อสร้างชาติด้วยคุณธรรม

คริสตี้ส์ อ๊อกชั่น บริษัทประมูลศิลปวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเปิดประมูลผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และศิลปินชั้นนำของประเทศรวม 34 ผลงาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี ทั้งนี้เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาด้านศิลปะ ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 80 ทุนทุนละ 30,000 บาท และยังจัดการประมูลผลงานศิลปกรรมเพื่อระดมทุนสมทบเข้ากองทุนฯไปพร้อมกัน สำหรับในปีนี้มีสถาบันการศึกษาด้านศิลปะจำนวน 38 สถาบันจากทั่วประเทศ ส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมรับการพิจารณาทั้งสิ้น 343 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิต นักศึกษาภายใต้ระเบียบข้อกำหนดของกองทุนฯ โดยมี 26 สถาบันผ่านการคัดเลือก

การทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นั้นชัดเจนอย่างยิ่งในการที่จะปลูกฝังแนวคิด "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" อันเป็นแนวทางที่ท่านประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้เน้นย้ำตลอดมา ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อให้สร้างชาติด้วยคุณธรรม อันจะนำพาความสงบผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ ในนามของประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของกองทุนฯ ตลอดจนผลการพิจารณาคัดเลือกทุนประจำปี 2555 ว่า "เริ่มจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ที่ห่วงใยต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของชาติไทย เพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันได้ตระหนักถึงความสำคัญ หวงแหน และถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้นไปสู่รุ่นลูกหลานได้อย่างสมบูรณ์พร้อม จึงให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาด้านศิลปะ ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในปี 2543 โดยเริ่มมอบทุนได้ครั้งแรกในปี 2554 จากวันนั้นถึงวันนี้ กองทุนได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาด้านศิลปะแล้วรวมทั้งสิ้น 759 ทุน มูลค่าทั้งสิ้น 22,770,000 บาท

การศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก รวมนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 80 คน เพื่อเข้ารับทุนจาก ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ในวันที่ 18 ธันวาคม ผมต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้กับกองทุนฯ และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นเช่นนี้ต่อไป และเชื่อเหลือเกินว่า 10 ปีที่ผ่านมาเป็นประจักษ์พยายานที่ชัดแจ้งแล้วว่าเงินสนับสนุนที่ทุกท่านได้บริจาคได้นำไปสู่การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ลูกหลานของเรา ให้ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนนำความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่รับใช้ผืนแผ่นดิน โดยการถ่ายทอดและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้สถิตสถาวรสืบไป"

กว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา การดำเนินงานมิอาจเปรียบได้ด้วยมูลค่าใดๆ เมื่อเทียบกับความมุ่งมั่น แน่วแน่ของคณะทำงาน องค์กร หน่วยงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้ร่วมซื้อผลงานศิลปกรรมในโครงการ ตลอดจนร่วมประมูลผลงานศิลปกรรมในพิธีฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สิ่งเหล่านี้คือคุณค่า และความยิ่งใหญ่ เป็นความปรารถนาอันแรงกล้าที่ช่วยสนับสนุนคนละไม้คนละมือ ตามกำลังทรัพย์และศรัทธาของทุกท่านที่แน่วแน่ต่อการร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติ ให้ถึงพร้อมด้วยศักยภาพแห่งฝีมือและแนวคิดแห่งการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

"งานของผมชื่อผู้ชนะ เป็นม้าแข่ง 3 ตัว แต่ยังวาดภาพไม่เสร็จ สะท้อนให้เห็นว่าความเพียรพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคให้ประสบความสำเร็จ ช่วงนี้ผมวาดภาพเพื่อประมูลการกุศล เพิ่งวาดภาพไก่สองตัวเสร็จแล้วให้มูลนิธิศิริราช และวาดภาพไก่โก่งคอขันสองตัวเป็นไก่ตัวเมียและลูกอีก1ตัว หน้าวัดสระเกศเนื่องจาก สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ติดต่อขอภาพในไปประมูลการกุศล ผมเป็นไทพวน เชียงขวางติดเวียดนามที่ทุ่งไหหิน สื่อความหมายว่าตื่นเช้าได้งานเยอะ (ตื่นเซ้าได้เปี๊ยะหลาย) เราอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าอยู่หัว ผมพร้อมทำงานหนักเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นการหาเงินหาทองใส่ตัวแต่อย่างใด ตลอดปีที่ผ่านมาผมวาดภาพประมูลเพื่อกุศลไปได้หลายล้านบาทเป็นความสุขทางใจในการเป็นผู้ให้ ตลอดชีวิตของผมได้รางวัลระดับชาติมาแล้วถึง 14 ครั้ง" ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ กล่าว

"พลเอกเปรมเป็นผู้จุดประกายในการประมูลภาพเพื่อการกุศลด้วยการนำภาพที่ท่านได้รับจากการไปงานต่างๆ เป็นของขวัญ ภาพเหล่านี้เก็บไว้ส่วนตัวก็ไม่มีประโยชน์ควรนำมาใช้เพื่อการศึกษาของเด็กๆจะดีกว่า เป็นภาพเหมือนจริง ภาพวิวต่างๆ พลเอกเปรมท่านเป็นทหารม้า ผมจึงมีแรงจูงใจที่จะเขียนรูปม้าเพื่อการประมูลครั้งนี้"

เยาวณี ช่อวิเชียร ผู้แทน คริสตี้ส์ อ๊อกชั่น บริษัทประมูลศิลปวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดในโลกปี 2309 โดยปัจจุบัน คริสตี้ส์ มีสำนักงานมากกว่า 120 แห่งใน 40 ประเทศทั่วโลก กล่าวว่า คริสตี้ส์ได้รับเกียรติในฐานะผู้ดำเนินการประมูลพิธีดังกล่าวมาตั้งแต่ครั้งแรกคือ ปี 2544 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้นโยบายอันชัดเจนในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ โดย คริสตี้ส์ ยินดีที่จะจัดการประมูลให้แก่องค์กรการกุศล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมูลแต่อย่างใด ตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมางานประมูลผลงานศิลปกรรมของกองทุนฯ ล้วนเป็นที่กล่าวขวัญของเหล่าผู้ชื่นชมและนักสะสมผลงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยม ที่นอกจากจะตั้งตารอคอยผลงานศิลปกรรมระดับชาติแล้ว ส่วนหนึ่งรายได้จากการประมูลยังได้ช่วยสนับสนุนภาคการศึกษาศิลปกรรมส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาเหล่านั้นได้ยกระดับและพัฒนาศักยภาพตนเองยิ่งๆ ขึ้นไป

ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สั่งจอง ซื้อโต๊ะ เพื่อเข้าร่วมในพิธี มอบทุนและประมูลจัดหาทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" ได้ที่ จิรายุ สิงโตขำ โทร.0-2241-0088 หรือ 0-2241-1616